Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.01.2016

Według wstępnych danych w grudniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,8% w porównaniu z grudniem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,9%. W okresie styczeń–grudzień 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,2% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,5%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,5% (spadek w ub. roku - o 1,2%).

 Wyszczególnienie

XI 2015

XII 2015

I-XII 2015

X 2015=100

analogiczny okres 2014=100

XI 2015=100

I-XII 2014=100

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,0

98,2

99,2

99,8

97,8

Górnictwo i wydobywanie

98,3*

92,8*

92,9

99,0

96,1

Przetwórstwo przemysłowe

100,0*

98,1*

99,3

99,8

97,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

99,8

100,0

100,0

100,7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

99,9*

100,5*

100,5

100,0

101,2

 WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

99,3

99,1

99,9

99,5

 

a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter