Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.06.2020

Według wstępnych danych w maju 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w kwietniu br., natomiast spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 1,5%.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2020 r. pozostały na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Ceny w przetwórstwie przemysłowym spadły o 0,1%. Najbardziej obniżono ceny w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,1%). Spadek cen zanotowano także w produkcji: metali (o 1,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,9%), artykułów spożywczych (o 0,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,4%), napojów, odzieży, wyrobów farmaceutycznych i mebli (po 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%), wyrobów tekstylnych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych i pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%). Ceny produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz wyrobów z metali pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Wzrost cen odnotowano natomiast w zakresie produkcji m.in.: urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%), wyrobów tytoniowych (o 0,8%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,5%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 1,3%, w tym w górnictwie rud metali o 3,2%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,1%. W sekcjach wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrost cen wyniósł po 0,1%.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter