Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.11.2015

Według wstępnych danych w październiku 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,3% w porównaniu z październikiem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,7%. W okresie styczeń–październik 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,4% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,5% (spadek w ub. roku - o 1,3%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2015 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 1,7%. Podniesiono również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,1%, w tym najbardziej w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,0%). Wzrosły również ceny m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,8%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,5%), artykułów spożywczych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,3%), wyrobów z metali, odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,2%), produkcji urządzeń elektrycznych, mebli, maszyn i urządzeń oraz wyrobów tekstylnych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, napojów (po 0,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych (po 0,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,7%) oraz metali (o 1,0%). Najbardziej obniżono ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,3%). W sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja zanotowano spadek cen odpowiednio o 0,2% oraz o 0,3%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter