Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.11.2018

Według wstępnych danych w październiku  2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu jak i produkcji budowlano-montażowej  były wyższe w porównaniu z wrześniem 2018 r.  o 0,5%.

Według wstępnych danych w  październiku 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,2% w porównaniu z październikiem  2017 r. Wzrost cen odnotowano także   w produkcji budowlano-montażowej –   o 3,4%. W okresie styczeń–październik  2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były  o 2,1% wyższe  w porównaniu z analogicznym okresem  2017 r. (kiedy notowano wzrost o 3,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,5% (wzrost w ub. roku  o 0,4%).

WYSZCZEGÓLNIENIE

IX 2018

X 2018

I-X 2018

VIII 2018=100

analogiczny okres 2017=100

IX 2018=100

XII 2017=100

I-X 2017=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,5*

 103,0*

103,2

100,5

103,5

102,1

Górnictwo i wydobywanie

99,8

104,7

101,2

101,4

101,4

103,2

Przetwórstwo przemysłowe

100,5*

  103,1*

103,5

100,6

103,8

102,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,3*

101,4*

101,8

99,8

102,3

100,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,1

101,1

101,5

100,4

101,5

101,2

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,4

103,3

103,4

100,5

103,0

102,5

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter