Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.09.2015

Według wstępnych danych w sierpniu 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 2,7% w porównaniu z sierpniem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,6%. W okresie styczeń–sierpień 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,3% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,3%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4% (spadek w ub. roku - o 1,4%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2015 r. były o 0,7% niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 1,7%, w tym w górnictwie rud metali (o 6,9%), przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 1,6%). Obniżono również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,7%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 9,4%). Spadły również ceny w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, odzieży (po 0,5%), metali (o 0,4%), wyrobów z metali, wyrobów tekstylnych (po 0,3%), urządzeń elektrycznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%). Ceny produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny m.in. w produkcji napojów, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%), mebli, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,2%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych (po 0,3%), artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,6%), a także skór i wyrobów skórzanych (o 0,7%). Spadek cen zanotowano również w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,3%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. 

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter