Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.09.2018

Według wstępnych danych w sierpniu  2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Szacuje się, że  ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu  br. wzrosły o 0,3% w porównaniu z lipcem br.

Według wstępnych danych w sierpniu  2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z sierpniem  2017 r. Wzrost cen odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej – o 3,2%. W okresie styczeń–sierpień 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były  o 1,8% wyższe  w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. (kiedy notowano wzrost o 3,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,3% (wzrost w ub. roku  o 0,3%).

WYSZCZEGÓLNIENIE

VII 2018

VIII 2018

I-VIII 2018

VI 2018=100

analogiczny okres 2017=100

VII 2018=100

XII 2017=100

I-VIII 2017=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,1

103,4

103,0

100,0

102,5

101,8

Górnictwo i wydobywanie

97,1*

105,1*

104,2

99,1

100,3

103,2

Przetwórstwo przemysłowe

100,2

103,7*

103,2

100,0

102,7

101,9

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

100,1

100,8

100,6

102,1

99,7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,2*

101,7*

101,1

99,9

101,0

101,2

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,3

103,1

103,2

100,3

102,1

102,3

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter