Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.06.2014

Wyszczególnienie

IV 2014

V 2014

I-V 2014

III 2014= =100

analogiczny okres 2013=100

IV 2014=
=100

XII 2013= =100

I-V 2013= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,8*

99,3

99,0

99,8

99,3

98,9

Górnictwo i wydobywanie

99,3

93,2

93,7

100,5

97,3

92,0

Przetwórstwo przemysłowe

99,8*

99,3*

99,0

99,8

99,2

99,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,2

101,1

101,0

100,0

100,9

100,9

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

99,8*

100,8*

100,7

100,1

100,8

100,8

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9*

98,5

98,6

100,0

99,4

98,5


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2014 r. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%), w tym najbardziej w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,6%). Obniżono także ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,5%), produkcji metali, mebli, skór i wyrobów skórzanych (po 0,4%), urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, odzieży (po 0,3%), artykułów spożywczych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,2%), wyrobów z metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,1%). Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, napojów, wyrobów tekstylnych (po 0,1%), maszyn i urządzeń, wyrobów farmaceutycznych (po 0,3%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,1%) oraz górnictwo i wydobywanie (o 0,5%), w tym w górnictwie rud metali – o 3,0%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 1,1%. 


a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter