Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.12.2015

Według wstępnych danych w listopadzie 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 1,8% w porównaniu z listopadem 2014 r. Spadek cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,7%. W okresie styczeń–listopad 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,3% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,5% (spadek w ub. roku - o 1,2%).

Wyszczególnienie

X 2015

XI 2015

I-XI 2015

IX 2015=100

analogiczny okres 2014=100

X 2015=100

XII 2014=100

I-XI 2014=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,1

97,7

98,2

100,0

99,4

97,7

Górnictwo i wydobywanie

101,8*

94,1*

93,1

98,5

94,0

96,4

Przetwórstwo przemysłowe

100,1

97,5

98,2

100,1

99,6

97,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

99,8

99,9

99,8

100,1

100,0

100,8

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

99,7

100,4*

100,6

100,0

100,6

101,2

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,9

99,3

99,3

99,9

99,2

99,5


a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

 

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2015 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Podniesiono ceny w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (po 0,1%). Wśród działów przetwórstwa przemysłowego najbardziej wzrosły ceny w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,4%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 0,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,5%), odzieży (o 0,4%), urządzeń elektrycznych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, napojów (po 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów tekstylnych (po 0,1%). Ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, papieru i wyrobów z papieru, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%), mebli (o 0,2%), artykułów spożywczych (o 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,6%) oraz metali (o 1,5%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w październiku br. Spadły natomiast ceny w górnictwie i wydobywaniu o 1,5%, w tym w górnictwie rud metali o 3,8% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,5%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter