Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.07.2017

Według wstępnych danych w czerwcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,8% w porównaniu z czerwcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%. W okresie styczeń–czerwiec 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,6% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 1,1%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3% (spadek w ub. roku - o 0,7%).

Wyszczególnienie

V 2017

VI 2017

I-VI 2017

IV 2017= =100

analogiczny okres 2016=100

V 2017=
=100

XII 2016= =100

I-VI 2016= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,4*

102,4*

101,8

99,6

99,1

103,6

Górnictwo i wydobywanie

97,7*

123,8*

118,5

96,3

93,2

126,2

Przetwórstwo przemysłowe

99,4*

101,6*

101,2

99,7

99,2

103,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

100,9

100,4

100,1

100,8

100,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,1*

102,7*

102,7

100,0

101,0

103,1

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,0*

100,4

100,2

99,9

99,9

100,3

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter