Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.02.2020

Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych[2] w styczniu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,4% (wobec wzrostu o 6,1% w styczniu 2019 r.). W porównaniu z grudniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 20,6%.

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wzrost w styczniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 3,5% wobec wzrostu o 5,9% przed rokiem ) oraz w jednostkach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 2,5% wobec wzrostu o 4,5% przed rokiem). Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy wzrost odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 10,5%). Spadek sprzedaży wykazały  natomiast przedsiębiorstwa z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 4,8%);  „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 0,9%); „pozostałe” (o 0,5%).


[1] Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem

[2] Dane wstępne

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter