Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.02.2017

W styczniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1  w cenach stałych w skali roku o 9,6% (wobec wzrostu o 6,1% przed miesiącem oraz o 3,2% w styczniu 2016 r.). W porównaniu z grudniem ub. roku miał miejsce sezonowy spadek sprzedaży detalicznej o 22,3% (wobec spadku przed rokiem o 24,9%).


Dynamika sprzedaży detalicznej kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

Ceny stałe

Ceny bieżące

I 2017

I 2017

XII 2016= 100

I 2016= 100

XII 2016= 100

I 2016= 100

Ogółem

77,7 109,6 77,9 111,4

w tym:

 

 

 

 

Pojazdy samochodowe, motocykle, części

75,9 113,9 76,4 112,9

Paliwa stałe, ciekłe i gazowe

98,1 117,2 98,7 128,9

Żywność, napoje i wyroby tytoniowe

74,1 102,8 75,1 105,7

Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach

80,1 107,9 79,4 106,5

Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny

85,0 117,0 85,3 116,8

Tekstylia, odzież, obuwie

72,3 107,7 69,3 102,1

Meble, rtv, agd

65,5 109,0 65,6 109,2

Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach

67,1 116,6 67,4 116,2

Pozostałe

76,5 108,8 76,4 108,8

 

W styczniu 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku we wszystkich grupach. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano w jednostkach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 17,2% wobec 0,2% przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 13,9% wobec 4,6%), jak również w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 7,9% wobec 1,4%). W grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” znacznie zwiększyła się sprzedaż w jednostkach wchodzących w skład grupowań: „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 17,0%) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 16,6%).

 

1  Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter