Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem o 4,0% (wobec wzrostu o 6,7% w kwietniu ub. roku). Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było niższe niż w poprzednich  miesiącach 2018 r. W porównaniu z marcem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 5,9%.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w kwietniu 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach z grupy „pozostałe” (o 14,5% wobec spadku o 0,2% przed rokiem). Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 11,7%) oraz paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 10,2%).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost wykazały podmioty sprzedające tekstylia, odzież, obuwie (o 18,0%).

Spadek sprzedaży odnotowano natomiast w jednostkach wchodzących w skład grupowań „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 1,9%) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 10,4%), co spowodowane było wcześniejszą datą Świąt Wielkanocnych w 2018 r. (tzw. efekt kalendarza).

W okresie styczeń-kwiecień[1] br. wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 6,9%.


[1] Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.