Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu br. była wyższa niż przed rokiem o 8,8% (wobec wzrostu o 7,9% w marcu ub. roku). Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było wyższe niż w styczniu i lutym br., kiedy odnotowano wzrost o 7,7%. W porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 17,9%.

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w marcu 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach z grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 17,4% wobec wzrostu o 3,7% przed rokiem). Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano także w przedsiębiorstwach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 13,8%), co spowodowane było m.in. przesunięciem zakupów świątecznych na marzec br. w związku z wcześniejszą datą Świąt Wielkanocnych w 2018 r. (tzw. efekt kalendarza).

Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost wykazały podmioty wchodzące w skład grupowań „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 14,1%) oraz „tekstylia, odzież, obuwie” (o 13,0%). Spadek sprzedaży zanotowały natomiast jednostki z grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,5%); „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 0,6%).

W okresie styczeń-marzec[1] br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 8,1% (wobec wzrostu o 7,1% w 2017 r.).

 

[1] W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.