Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: zaludnienie

Treści 99

1.
Rocznik Demograficzny 2023
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
22.11.2023 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2022 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
2.
16.10.2023 - Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. 23.10.2023 r....
3.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023 roku
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
20.07.2023 - Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2023 roku....
4.
28.04.2023 - Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. 30.10.2023 r.:...
5.
Rocznik Statystyczny Województw 2022
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
29.12.2022 - Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji obrazujących poziom życia społeczeństwa, sytuację gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego w ujęciu przestrzennym. Rocznik Statystyczny Województw składa się z tablic statystycznych prezentujących najważniejsze zagadnienia oraz map i wykresów...
6.
Rocznik Demograficzny 2022
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
22.12.2022 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2021 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
7.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
07.12.2022 - Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2022 roku....
8.
30.11.2022 - Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. 30.10.2023 r.:...
9.
14.10.2022 - Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. 30.10.2023 r.:...
10.
02.05.2022 - W 2022 r. przypada 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucję uchwalił Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788-1792). Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Podczas obrad Sejmu Wielkiego uchwalono również konstytucję z 22 czerwca...
11.
26.04.2022 - Podczas III Kongresu Statystyki Polskiej zostały opublikowane kolejne wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zaprezentowane dane dotyczą liczby ludności wg płci i wieku, w tym grup ekonomicznych, kraju urodzenia, obywatelstwa (kraje UE, spoza UE), stanu cywilnego,...
12.
NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna
Spisy Powszechne / NSP 2021 / NSP 2021 - wyniki wstępne
26.04.2022 - Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 036,1 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 1,2% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15 340,1 tys. mieszkań. Liczba...
13.
21.04.2022 - Już 26 kwietnia 2022 r. zostaną ogłoszone kolejne wstępne wyniki NSP 2021. Prezentowane dane będą dotyczyć liczby ludności wg płci i wieku, w tym grup ekonomicznych, kraju urodzenia, obywatelstwa (kraje UE, spoza UE), stanu cywilnego, wskaźnika feminizacji, gęstości zaludnienia, a także liczby...
14.
15.10.2021 - Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. Zapoznaj się z...
15.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 roku
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
22.07.2021 - Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2021 roku....
16.
Rocznik Demograficzny 2021
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
21.07.2021 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2020 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
17.
30.04.2021 - 3 maja 2021 r. przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Konstytucję uchwalił Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788–1792). Na sesji 9 marca...
18.
30.04.2021 - Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. 17.06.2021 r.:...
19.
15.10.2020 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 30 VI 2020 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w I półroczu 2020 r....
20.
Rocznik Demograficzny 2020
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
28.07.2020 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2019 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
21.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
22.07.2020 - Powierzchnia (wg podziału terytorialnego na 01.01.2020 r.), liczba ludności (wg stanu na 31.12.2019 r. w przeliczeniu na 01.01.2020 r.) i gęstość zaludnienia....
22.
30.04.2020 - Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2019 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane...
23.
Rocznik Demograficzny 2019
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
16.10.2019 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2018 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
24.
15.10.2019 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 30 VI 2019 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w I półroczu 2019 r....
25.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
22.07.2019 - Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2019 roku....
26.
30.04.2019 - Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2018r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane...
27.
Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017
Obszary tematyczne / Infrastruktura komunalna. Nieruchomości / Nieruchomości, budynki, infrastruktura komunalna
28.02.2019 - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom odbiorców informacji statystycznych, opracowana publikacja prezentuje kompleksowo gospodarkę mieszkaniową w Polsce. Zostały w niej przedstawione uwarunkowania i następstwa zmian w stanie zasobów mieszkaniowych z uwzględnieniem stanu...
28.
Rocznik Demograficzny 2018
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
21.11.2018 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2017 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
29.
12.10.2018 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 30 VI 2018 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w I półroczu 2018 r. Tablice w formacie MS Excel znajdują się w pliku zip....
30.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
18.07.2018 - Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2018 roku....
31.
24.04.2018 - Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2017 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w 2017 r.; dane o ruchu naturalnym i...
32.
30.10.2017 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. Tablice w formacie MS...
33.
Rocznik Demograficzny 2017
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
13.10.2017 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2016 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowo zawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
34.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
19.07.2017 - Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2017 r. W związku z weryfikacją danych zamieszczonych w Tabl. 2, na str. 18 (wiersze 13 i 14), w dniu 27.07.2017 r. pliki na stronie internetowej zostały zaktualizowane i zawierają poprawne dane....
35.
Migracje wewnętrzne ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2015
Obszary tematyczne / Ludność / Migracje wewnętrzne ludności
11.07.2017 - Zmiany miejsca zamieszkania ludności odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu struktury i dynamiki ludności danego regionu, wpływając na liczbę ludności, gęstość zaludnienia, strukturę według wieku oraz płci, które to z kolei warunkują kolejne procesy ludnościowe, takie jak zawieranie małżeństw czy...
36.
30.05.2017 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. Tablice w formacie MS...
37.
Rocznik Demograficzny 2016
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
04.11.2016 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2015 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, orzeczonych rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza...
38.
02.11.2016 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. Tablice w formacie MS...
39.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
22.07.2016 - Niniejsza publikacja stanowi kolejną, wydawaną w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentację danych o powierzchni i liczbie ludności w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju. W imiennych wykazach województw, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin i miast zamieszczono lokaty tych...
40.
08.07.2016 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. Tablice w formacie MS...
41.
22.02.2016 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. Tablice w formacie MS...
42.
Rocznik Demograficzny 2015
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
07.10.2015 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2014 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
43.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
22.07.2015 - Niniejsza publikacja stanowi kolejną, wydawaną w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentację danych o powierzchni i liczbie ludności w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju oraz w regionach (NTS 1) i podregionach (NTS 3), funkcjonujących w ramach Nomenklatury Jednostek...
44.
08.06.2015 - Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2014 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane...
45.
28.10.2014 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 30 VI 2014 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i...
46.
Rocznik Demograficzny 2014
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
23.10.2014 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2013 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
47.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
24.07.2014 - Niniejsza publikacja stanowi kolejną, wydawaną w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentację danych o powierzchni i liczbie ludności w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju oraz w regionach (NTS 1) i podregionach (NTS 3), funkcjonujących w ramach Nomenklatury Jednostek...
48.
05.06.2014 - Dane o liczbie i strukturze ludności faktycznej i rezydującej wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2013 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane...
49.
Rocznik Demograficzny 2013
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
08.11.2013 - Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2012 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i...
50.
30.10.2013 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 30.VI.2013 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej w I półroczu 2013 r. Tablice w...
51.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
26.07.2013 - Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2013 r....
52.
05.06.2013 - Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 31.XII.2012 r. Informacja o sytuacji demograficznej w 2012 r., ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. Tablice w formacie MS Excel znajdują...
53.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2012 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2013 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2012 r....
54.
Rocznik Demograficzny 2012
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
10.01.2013 - Rocznik Demograficzny 2012...
55.
16.07.2012 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r....
56.
10.01.2012 - Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2011 r....
57.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2011 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2012 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2011 r....
58.
Rocznik Demograficzny 2011
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
10.01.2012 - Rocznik Demograficzny 2011...
59.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2010 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2011 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2010 r....
60.
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2010 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2011 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2010 r....
61.
Rocznik Demograficzny 2010
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
10.01.2011 - Rocznik Demograficzny 2010...
62.
03.01.2011 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan na dzień 30 VI 2011 r....
63.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2009 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2010 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2009 r....
64.
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2009 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2010 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2009 r....
65.
Rocznik Demograficzny 2009
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
10.01.2010 - Rocznik Demograficzny 2009...
66.
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2008 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2009 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2008 r....
67.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2008 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2009 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2008 r....
68.
Rocznik Demograficzny 2008
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
10.01.2009 - Rocznik Demograficzny 2008...
69.
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2007 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2008 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2007 r....
70.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2007 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2008 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2007 r....
71.
Rocznik Demograficzny 2007
Obszary tematyczne / Roczniki statystyczne / Roczniki Statystyczne
10.01.2008 - Rocznik Demograficzny 2007...
72.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2006 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2007 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2006 r....
73.
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2006 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2007 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2006 r....
74.
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2005 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2006 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2005 r....
75.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2005 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2006 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2005 r....
76.
Porównanie warunków życia w miastach europejskich (program Urban Audit II)
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
25.11.2005 - We współczesnym świecie rośnie rola miast postrzeganych jako czynniki dynamizujące rozwój regionów. Miasta mają coraz większy wpływ na życie ich mieszkańców. Koncentrują ogromny potencjał ekonomiczny, demograficzny i rozwojowy. To na tych obszarach tworzą się nowatorskie ruchy, następuje rozwój...
77.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2004 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2005 - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - 2004 r....
78.
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2004 r.
Obszary tematyczne / Ludność / Ludność
10.01.2005 - Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - 2004 r....
79.
10.01.2004 - Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin - 2003 r....
80.
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin 2002
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Narodowy Spis Powszechny 2002 - wyniki
03.11.2003 - Informacje o: liczbie i strukturze gospodarstw domowych (według liczby osób i rodzin w gospodarstwie), grupie społeczno-ekonomicznej gospodarstwa, wieku głowy gospodarstwa, źródłach utrzymania gospodarstwa domowego oraz informacje o rodzaju pomieszczeń, w których zamieszkują, tytule prawnym...
81.
Mieszkania 2002
Spisy Powszechne / Narodowe Spisy Powszechne / Narodowy Spis Powszechny 2002 - wyniki
01.09.2003 - Informacje o liczbie mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych, rodzaju pomieszczeń i liczbie ludności w nich zamieszkującej, informacje szczegółowo charakteryzujące mieszkania zamieszkane dotyczące: liczby izb, powierzchni użytkowej, wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne, okresu...
82.
10.01.2003 - Ludność według płci, wieku, województw, podregionów, powiatów, miast i gmin - 2002 r....
83.
Pierwsze spisy ludności
Edukacja statystyczna / Historia statystyki / Historia spisów powszechnych / Pierwsze spisy ludności
Spis ludności Rzeczypospolitej w 1789 roku Pierwszym spisem ludności na ziemiach polskich był spis przeprowadzony na podstawie uchwalonej przez Sejm Czteroletni (1788–1792) na sesji w dniu 9 marca 1789 r., Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. „Lustracya dymów i podanie ludności”, uzasadniającej...
84.
Zakładka 1
Edukacja statystyczna / Info dla studentów / Zakładka 1
Dylematy związane z graficzną prezentacją danych W tablicach statystycznych zawartych w różnego rodzaju publikacjach, zbiorowości lub zjawiska charakteryzowane są za pomocą liczb. Jednak bardziej sugestywną formą prezentacji danych (wyników obserwacji statystycznej), trafiającą lepiej do wyobraźni...
85.
Zasady wyznaczania jednostek NUTS
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Klasyfikacja NUTS / Zasady wyznaczania jednostek NUTS
Klasyfikacja NUTS jest hierarchiczna – dzieli każde państwo członkowskie Unii na jednostki terytorialne poziomu NUTS 1, z których każda dzieli się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 2, a te z kolei dzielą się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 3, przy czym jedna jednostka terytorialna może...
86.
Program Olimpiady
Edukacja statystyczna / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Program Olimpiady
Cel główny Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji...
87.
Program Olimpiady
Edukacja statystyczna / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Program Olimpiady
Cel główny Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji...
88.
Typologia oparta na siatce kilometrowej
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Unijne typologie terytorialne (TERCET) / Typologia oparta na siatce kilometrowej
Typologia oparta na siatce o poziomie rozdzielczości wynoszącym 1 km2 (siatka kilometrowa, tj. o kwadratowych oczkach o boku 1 km) służy do wydzielenia „ośrodków miejskich”, „klastrów miejskich” oraz „komórek siatki obszarów wiejskich”. Wydzielenie to następuje na podstawie komórek siatki...
89.
Stopień urbanizacji (DEGURBA)
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Unijne typologie terytorialne (TERCET) / Stopień urbanizacji (DEGURBA)
Stopień urbanizacji (DEGURBA, od ang. degree of urbanization) służy do zaklasyfikowania lokalnych jednostek administracyjnych (w Polsce klasyfikacja oparta jest na podziale gminnym) do trzech grup jednostek: „miast”, „małych miast lub przedmieść” oraz „obszarów wiejskich”. Klasyfikowanie to oparte...
90.
Funkcjonalne obszary miejskie (FUA)
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Unijne typologie terytorialne (TERCET) / Funkcjonalne obszary miejskie (FUA)
Funkcjonalne obszary miejskie (FUA, od ang. functional urban areas) obejmują miasta i ich strefy dojazdów do pracy. Funkcjonalne obszary miejskie składają się w związku z tym z gęsto zaludnionego miasta (rdzenia obszaru) i strefy dojazdowej, o mniejszej gęstości zaludnienia, której rynek pracy...
91.
Obszary przybrzeżne
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Unijne typologie terytorialne (TERCET) / Obszary przybrzeżne
Typologia obszarów przybrzeżnych dzieli obszar całego państwa na „obszary przybrzeżne” i na „obszary nieprzybrzeżne”. Obszary przybrzeżne zostały zdefiniowane jako lokalne jednostki administracyjne (w Polsce są to gminy), które graniczą z morzem, lub których co najmniej 50% powierzchni znajduje...
92.
Typologia miejsko-wiejska
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Unijne typologie terytorialne (TERCET) / Typologia miejsko-wiejska
Typologia miejsko-wiejska odnosi się do jednostek statystycznych NUTS 3 (w Polsce są to podregiony) i służy do ich zaklasyfikowania do jednej z trzech grup: regionów przeważająco miejskich, regionów pośrednich lub regionów przeważająco wiejskich. Klasyfikowanie to oparte jest na pomiarze gęstości...
93.
Typologia metropolitalna
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Unijne typologie terytorialne (TERCET) / Typologia metropolitalna
Typologia metropolitalna odnosi się do jednostek statystycznych NUTS 3 (w Polsce są to podregiony) i służy do ich zaklasyfikowania do jednej z dwóch grup: regionów metropolitalnych (w tym stołecznych regionów metropolitalnych) lub regionów niemetropolitalnych. Regiony metropolitalne są...
94.
Typologia przybrzeżna
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Unijne typologie terytorialne (TERCET) / Typologia przybrzeżna
Typologia przybrzeżna odnosi się do jednostek statystycznych NUTS 3 (w Polsce są to podregiony) i służy do ich zaklasyfikowania do jednej z dwóch grup: regionów przybrzeżnych lub regionów nieprzybrzeżnych. Regiony przybrzeżne są zdefiniowane jako jednostki NUTS 3 spełniające jedno z następujących...
95.
Harmonogram publikacji wyników NSP 2021
Spisy Powszechne / NSP 2021 / Harmonogram publikacji wyników NSP 2021
Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) "(aktualizacja z 15.12.2023 r.)" Lp. Termin udostępnienia Forma udostępnienia Wersja danych Zakres informacyjny Przekrój terytorialny 1. styczeń 2022 INFORMACJA SYGNALNA pt. NSP 2021....
96.
Delimitacja obszarów wiejskich (DOW)
Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Delimitacja obszarów wiejskich (DOW)
Delimitacja Obszarów Wiejskich (DOW) Delimitacja Obszarów Wiejskich (DOW) do celów statystycznych została opracowana przez Główny Urząd Statystyczny w celu zapewnienia jednolitej prezentacji wyników badań statystycznych statystyki publicznej, dotyczących obszarów wiejskich. Zastosowanie...
97.
Substandardowe warunki mieszkaniowe
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Warunki mieszkaniowe spowodowane niskim stanem technicznym budynku, niedostatecznym wyposażeniem mieszkania w instalacje oraz nadmiernym zaludnieniem mieszkania....
98.
Wskaźnik natężenia
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Stosunek liczebności lub wielkości dwóch zbiorowości pozostających ze sobą w przyczynowym lub logicznym związku (miara względna). Przykładowe wskaźniki natężenia: gęstość zaludnienia (osoby/km2), dochód per capita (zł/osobę), wskaźnik bezrobocia....
99.
Gęstość zaludnienia
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Miara zagęszczenia ludności na określonym terytorium - wyrażana najczęściej w osobach na 1 km kw. (również w osobach na 1 ha - przy bardzo dużym zaludnieniu np. w aglomeracjach)....
Do góry

Newsletter