Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Mapy ubóstwa na poziomie podregionów w Polsce z wykorzystaniem estymacji pośredniej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 14.07.2014
Częstotliwość wydania: wydanie jednorazowe

Na podstawie listu intencyjnego podpisanego 26.06.2013 r. została podjęta współpraca Departamentu Badan Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym i Ośrodka Statystyki Małych Obszarów w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu z Bankiem Światowym, której celem było wykorzystanie technik z zakresu statystyki małych obszarów do stworzenia map ubóstwa na poziomie podregionów (NUTS 3).

Podstawowym źródłem informacji publikowanych przez GUS (Główny Urzad Statystyczny) na temat relatywnego wskaźnika zagrożenia ubóstwem dochodowym1 zarówno na poziomie całego kraju jak i dla regionów (NUTS 1) jest Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC). Zgodnie z danymi GUS wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla całej Polski na podstawie badania EU-SILC wynosi 17,7% [GUS 2012]. Zaprezentowane w niniejszym raporcie szacunki, wykonane przy zastosowaniu estymacji pośredniej, umożliwiają przeprowadzenie analizy terytorialnego zróżnicowania zasięgu ubóstwa2 w Polsce na niepublikowanym dotąd poziomie podregionów (NUTS 3). Tym samym zwiększa się pokrycie informacyjne w zakresie ubóstwa na poziom 66 podregionów.

Wstępna analiza otrzymanej mapy pozwala zauważyć różnice miedzy Polską centralna i wschodnią (o wyższej stopie ubóstwa) a zachodnią – charakteryzującą się mniejszym zasięgiem ubóstwa. Najwyższy odsetek ubogich osób w populacji (co najmniej 29%) odnotowano w 4 podregionach, które znajdują się w województwach lubelskim (3 podregiony) oraz świętokrzyskim (1 podregion). Z kolei najniższy poziom ubóstwa (poniżej 9%) jest obserwowany w 5 największych ośrodkach miejskich (z wyjątkiem Łodzi) stanowiących odrębne podregiony (w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu).

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki prac analitycznych i obliczeniowych o charakterze metodologicznym. Mają one charakter eksperymentalny i nie stanowią oficjalnych danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.


1 W badaniu EU-SILC odsetek osób, których dochód ekwiwalentny do dyspozycji (po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych) jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% krajowej mediany ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji [GUS 2012].

2 Określenie zasięgu ubóstwa stosowane jest w poniższym opracowaniu wymiennie ze wskaźnikiem zagrożenia ubóstwem i stopa ubóstwa.

Do góry

Newsletter