Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rok 2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.08.2014

W roku 2014 GUS realizował dwa projekty współpracy rozwojowej z Gruzją i Mołdawią.


Projekt współpracy rozwojowej z Gruzją w 2014 rokuProjekt zatytułowany „Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej. Transfer wiedzy potrzebnej do prowadzenia analiz rozwoju regionalnego oraz zestawiania rachunków regionalnych” został zrealizowany w ramach planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2014 rok. Był on skierowany do przedstawicieli statystyki gruzińskiej (Krajowy Urząd Statystyczny Gruzji – Sakartvelos Statistikis Erovnuli Samsakhuri) i zrealizowany wspólnie przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Katowicach z udziałem Urzędu Statystycznego w Warszawie. Celem projektu było kompleksowe wsparcie statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej i wzmocnienie jej zdolności instytucjonalnej jako partnera instytucji rządowych i samorządowych w zakresie metodologii badań statystycznych (w tym rachunków regionalnych) oraz metod analizy danych statystycznych.

Projekt obejmował realizację działań szkoleniowych i doradczych dotyczących następujących tematów:

 • strategii udostępniania regionalnych danych statystycznych, w tym opracowywania danych z wykorzystaniem GIS;
 • organizacji prac statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki regionalnej w systemie polskiej statystyki publicznej;
 • wybranych zagadnień dotyczących zestawiania rachunków narodowych i regionalnych;
 • systemu statystyki regionalnej w Unii Europejskiej i Polsce – organizacji procesu harmonizacji statystyk regionalnych z Europejskim Systemem Statystycznym, w tym organizacji współpracy międzynarodowej przez służby statystyki publicznej;
 • opracowywania i analizy danych regionalnych w statystyce publicznej;
 • wykorzystania danych administracyjnych w statystyce publicznej – potrzeb oraz uwarunkowań administracyjnych i formalno-prawnych.

W ramach projektu przygotowane zostały trzy publikacje, które w wersji gruzińskiej zostały przekazane przedstawicielom Krajowego Urzędu Statystycznego Gruzji:

 • „Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych” będące zbiorem najważniejszych informacji o rachunkach regionalnych, zawierającym m.in. ogólne informacje na temat systemu i zakresu rachunków regionalnych (obligatoryjny dla państw członkowskich Unii Europejskiej) oraz podstaw prawnych, dokumentów, podręczników, nomenklatur, klasyfikacji, publikacji i baz danych dotyczących rachunków regionalnych.
 • Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych (wersja polska, plik pdf)
 • Konspekti regionuli angarishebis shesakheb (wersja gruzińska, plik pdf)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współpracy rozwojowej z Mołdawią w 2014 roku


 

Projekt zatytułowany „Bilanse produktów rolnych jako wsad niezbędny do opracowania bilansów żywności” został zrealizowany w ramach planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2014 rok. Był on skierowany do przedstawicieli statystyki mołdawskiej (Krajowe Biuro Statystyczne Mołdawii – Biuro National de Statistica al Republicii Moldova). Celem projektu było przekazanie stronie mołdawskiej kompleksowej wiedzy z dziedziny sporządzania bilansów produktów rolnych.

Projekt obejmował realizację działań szkoleniowych i doradczych w zakresie sporządzania bilansów produktów rolnych, w szczególności opracowanie założeń i wytycznych dla Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii dotyczących przygotowania niezbędnych danych do sporządzenia bilansów (między innymi dane o produkcji, obrotach wewnętrznych, handlu zagranicznym) oraz opracowanie Metodologii Sporządzania Zestawień Bilansowych Produktów Rolnych na potrzeby Krajowego Biura Statystycznego w Mołdawii.

W ramach projektu zorganizowano dwa spotkania statystyków polskich i mołdawskich: w Warszawie i Kiszyniowie.

Podczas pierwszego spotkania omówiono zagadnienia dotyczące ogólnych informacji na temat polskiego rolnictwa oraz rolniczych badań statystycznych w Polsce. Przedstawiono działalność GUS na arenie międzynarodowej, w tym współpracę z krajami rozwijającymi się w ramach projektów współpracy rozwojowej. Polscy statystycy zaprezentowali również ogólne informacje o bilansach produktów rolnych a także, metody sporządzania bilansu mleka i masła, mięsa oraz wina. Przedstawiciele KBS Mołdawii zaprezentowali podstawowe informacje o rolnictwie w Mołdawii oraz o badaniach statystycznych prowadzonych w zakresie rolnictwa przez Krajowe Biuro Statystyczne. Informacje te okazały się pomocne podczas przygotowania w ramach projektu Metodologii Sporządzania Zestawień Bilansowych Produktów Rolnych na potrzeby Mołdawii. Wizyta studyjna w GUS obejmowała przede wszystkim wykłady i warsztaty, podczas których polscy statystycy przekazali stronie mołdawskiej kompendium wiedzy na temat bilansów produktów rolnych.

Dla delegacji mołdawskiej zorganizowano także dodatkowe spotkania w instytucjach zewnętrznych sporządzających wybrane bilanse produktów rolniczych, tj.:

 • w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB gdzie, omówiono bilans mleka i masła oraz skupiono się na wskaźnikach wykorzystanych do przeliczenia mleka na produkty mleczne (masło, sery, jogurty);
 • w Agencji Rynku Rolnego, gdzie  przedstawiono informacje o zadaniach statutowych Agencji oraz bilans mięsa sporządzany przez Agencję, podkreślając jednocześnie, że jest to bilans uproszczony w stosunku do bilansu sporządzanego przez GUS.

Celem spotkania w Kiszyniowie, które odbyło się kilka miesięcy po spotkaniu w Warszawie było przeprowadzanie drugiej części szkolenia. Przeprowadzono analizę dostępnych danych statystycznych i administracyjnych niezbędnych do sporządzenia bilansów. Zaprezentowany został również podręcznik metodologiczny przygotowany na potrzeby KBS Mołdawii. W szkoleniu uczestniczyła większa grupa pracowników z KBS Mołdawii a także z innych instytucji państwowych współpracujących z KBS tj. Narodowego Instytutu Nauk Ekonomicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego i Ministerstwa Gospodarki. Zagadnienia przedstawione podczas części wstępnej szkolenia dotyczyły ogólnych informacji o polskim rolnictwie i organizacji badań statystycznych w Polsce oraz doświadczeniach polskich służb statystycznych w  projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. W ramach szkolenia omówiono poszczególne bilanse, uwzględniając, również kwestie bezpośrednio związane z bilansami produktów rolnych, takie jak statystyka cen i produkcja globalna. Przeanalizowano także bilanse produktów rolnych sporządzanych w Mołdawii oraz dyskutowano dostępność danych niezbędnych do ich opracowania.

Końcowym produktem projektu było opracowanie podręcznika „Metodologia Bilansów Produktów Rolnych”, który w wersji mołdawskiej został przekazany przedstawicielom Krajowego Biura Statystycznego Mołdawii. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o sporządzaniu zestawień bilansowych produktów rolnych. Obejmuje ogólną metodologię sporządzania zestawień bilansowych oraz metodologię bilansów produktów roślinnych i zwierzęcych. Wybrane bilanse opisane w podręczniku zostały skonsultowane ze stroną mołdawską i obejmują produkty, które są najistotniejsze dla gospodarki Mołdawii. Sporządzając podręcznik uwzględniono także informacje zwrotne uzyskane od statystyków mołdawskich.

 

Do góry

Newsletter