Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województw 2022

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji obrazujących poziom życia społeczeństwa, sytuację gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego w ujęciu przestrzennym.

Rocznik Statystyczny Województw składa się z tablic statystycznych prezentujących najważniejsze zagadnienia oraz map i wykresów poszerzających lub uzupełniających zakres informacji. Pozwalają one na wizualizację zjawisk, dzięki czemu Rocznik ma charakter poglądowy przy zachowaniu funkcji informacyjno-poznawczej.

W bieżącym wydaniu Rocznika przedstawiono wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dotyczące stanu i struktury ludności, zasobów mieszkaniowych (w tym liczby mieszkań i izb) oraz dane z zakresu aktywności ekonomicznej ludności. W oparciu o wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 opublikowano informacje o nakładach pracy w gospodarstwach rolnych.

Po raz pierwszy w Roczniku Statystycznym Województw zaprezentowana została nowa Delimitacja Obszarów Wiejskich do celów statystycznych, opracowana przez Główny Urząd Statystyczny. Wyróżniono w niej 4 grupy obszarów wiejskich: aglomeracyjne dużej gęstości, aglomeracyjne małej gęstości, pozaaglomeracyjne dużej gęstości oraz pozaaglomeracyjne małej gęstości. Zastosowanie Delimitacji umożliwi szczegółowe prezentowanie danych na temat obszarów wiejskich, z podkreśleniem ich różnorodności.

Wykaz jednostek i kodów terytorialnych w 2021 r. dostępny na stronie „statystyka regionalna” https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/delimitacja-obszarow-wiejskich-dow-/ 


10.01.2023

W punkcie 5

  • aglomeracyjne dużej gęstości — … równej lub większej od…
  • aglomeracyjne małej gęstości —…poniżej równej lub mniejszej od…
  • pozaaglomeracyjne dużej gęstości —… równej lub większej od…
  • pozaaglomeracyjne małej gęstości — …poniżej równej lub mniejszej od…

W punkcie 6

  • średnia gęstość zaludnienia w 2021 r. (Bank Danych Lokalnych GUS) wynosiła 121 osób/km2. Próg ½ przyjęto na poziomie 61 osób/km2, a próg 1/3 średniej gęstości zaludnienia przyjęto na poziomie 41 40 osób/km2.
Do góry

Newsletter