Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.04.2021

Publikacja analityczna na temat rozwoju regionalnego kraju, opracowana na potrzeby monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Obejmuje diagnozę zjawisk powiązanych z monitorowaniem zagrożeń środowiskowych, procesów demograficznych, uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, gospodarczego (produktywności, przedsiębiorczości i innowacyjności) oraz infrastruktury (podnoszącej konkurencyjność gospodarki i poprawiającej warunki życia), a także potencjału administracyjnego samorządów (w tym ich kondycji finansowej, zarządzania przestrzenią). Zawiera podsumowanie ostatniego dostępnego roku oraz retrospekcję od 2010 r., także w odniesieniu do szesnastu Raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, wydawanych w nowej formule od 2020 r.

W publikacji zaprezentowano analizę zagadnień rozwojowych w przekroju województw (lub regionów NUTS 2), a jednocześnie – tam gdzie pozwalała dostępność danych – również dla obszarów strategicznej interwencji zdefiniowanych w KSRR 2030, czyli Polski Wschodniej, gmin zagrożonych trwałą marginalizacją, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz delimitacji przestrzennych związanych z wymiarem miejskim.

Niniejszy raport, wraz z częścią implementacyjną pt. Sprawozdanie z realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku (przygotowywaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), stanowi kompleksowy Raport z monitoringu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku. Komplet materiałów dostępny jest na stronach:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/analizy/#/domyslne=1

Do góry

Newsletter