Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 22.07.2015
Częstotliwość wydania: Roczna

Niniejsza publikacja stanowi kolejną, wydawaną w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentację danych o powierzchni i liczbie ludności w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju oraz w regionach (NTS 1) i podregionach (NTS 3), funkcjonujących w ramach Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

W imiennych wykazach województw, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin, miast, a także regionów oraz podregionów zamieszczono lokaty tych jednostek pod względem powierzchni i liczby ludności w ogólnej zbiorowości jednostek danego rodzaju. W wykazie gmin oznaczono ponadto jednostki o największej i najmniejszej powierzchni i liczbie ludności w obrębie każdego województwa oraz odpowiednio wyróżniono nazwy gmin, w których znajdują się:

  • porty lotnicze,
  •  porty morskie,
  •  przejścia graniczne.

Według stanu w dniu 1 stycznia 2015 r. w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 478 gmin.

W podziale terytorialnym kraju z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostały zmiany o następującym charakterze:

  • przyłączenie gminy wiejskiej Zielona Góra do miasta na prawach powiatu Zielona Góra, co spowodowało zmniejszenie się o jedną jednostkę liczby gmin ogółem i liczby gmin wiejskich,
  • zmiana granic 5 gmin (w tym 2 o statusie miasta) położonych w 3 województwach; zmiany granic gmin miały wpływ na przebieg granic jednostek wyższego rzędu: 2 powiatów i 2 miast na prawach powiatu; pozostałe dotyczyły gmin położonych na terenie tego samego powiatu,
  • odebranie statusu miasta gminie miejskiej Władysławowo w pow. puckim, woj. pomorskie,
  • nadanie statusu miasta trzem miejscowościom wiejskim w województwach:

   pomorskim – wspomniane powyżej Władysławowo,

   świętokrzyskim – Stopnica (pow. buski),

   wielkopolskim – Chocz (pow. pleszewski),

W związku z tym, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła o 3 (do 611) liczba gmin miejsko-wiejskich; o 1 zmalała liczba gmin miejskich (są 304 gminy o tym charakterze). Liczba gmin wiejskich spadła o 3 (do 1563), co jest wynikiem zniesienia jednej jednostki (wspomnianej wyżej gminy wiejskiej Zielona Góra) oraz zmiany charakteru 2 jednostek na miejsko-wiejski. Liczba miast ogółem wzrosła o 2 nowoutworzone jednostki (do 915), gdyż gmina Władysławowo, jako gmina miejska, należała już uprzednio do zbiorowości miast. Liczba miast położonych na terenie gmin miejsko-wiejskich zwiększyła się o 3 jednostki (do 611).

  • korekty granic 3 miast położonych na terenie gmin miejsko-wiejskich, do których włączono fragmenty obszarów wiejskich tych gmin.

Zmiany dotyczyły łącznie 5 województw.

Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta
Do góry

Newsletter