Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 13.02.2019

Celem pracy badawczej jest opracowanie metodologii i przeprowadzenie pogłębionych badań ruchu budowlanego, z uwzględnieniem rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie obszarów funkcjonalnych objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT) oraz prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie gmin. Opracowana w ramach niniejszej pracy metodyka pozyskiwania danych i obliczania wskaźników może służyć do regularnego pomiaru kierunków zmian budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego w obszarach funkcjonalnych objętych ZIT, na tle sytuacji demograficznej, a także do pomiaru zależności pomiędzy rozwojem obydwu rodzajów budownictwa, pozwalającego ocenić, w jaki sposób przyrostowi zasobów mieszkaniowych towarzyszy rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby rynkowe i publiczne mieszkańców. Zbadanie prawnych podstaw wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę (lub braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z projektem budowlanym) budynków mieszkalnych na poziomie gmin pozwoliłoby na ocenę stopnia rozwoju zabudowy w poszczególnych gminach w oparciu o akty planistyczne.

Do góry

Newsletter