Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Atlas statystyczny województwa lubuskiego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 08.08.2018
Częstotliwość wydania: wydanie jednorazowe

W 2018 r. mija 100 lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował „Atlas statystyczny województwa lubuskiego” prezentujący zróżnicowanie przestrzenne zjawisk społecznych i gospodarczych w regionie.

W opracowaniu, za pomocą kartogramów i kartodiagramów oraz licznych wykresów, zaprezentowano zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem, a także wybrane dane dla regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej.

Poglądowy charakter publikacji umożliwia obserwację zróżnicowania regionalnego, będącego najważniejszym wyzwaniem polityki spójności Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane dotyczą roku 2016, a z zakresu rachunków regionalnych – 2015. W celu zilustrowania i przeanalizowania zachodzących w województwie lubuskim zmian, wybrane zagadnienia ujęto w retrospekcji od 2000 r., a także uwzględniono prognozę ludności do 2040 r.

W przypadku gminy miejskiej Zielona Góra, która w 2015 r. została połączona z gminą wiejską Zielona Góra, dane za 2010 r., przyjęte do porównań, przeliczono według podziału administracyjnego województwa obowiązującego w dniu 31 XII 2016 r.

Głównym źródłem danych wykorzystanych w publikacji są zasoby informacyjne statystyki publicznej, natomiast dla zobrazowania zjawisk w porównaniach regionów UE – baza Eurostat. Ponadto wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Regulacji Energetyki, Komendy Głównej Policji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Państwowego Instytutu Geologicznego.

Do góry

Newsletter