Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 24.07.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Niniejsza publikacja stanowi kolejną, wydawaną w cyklu rocznym od 1984 roku, prezentację danych o powierzchni i liczbie ludności w  poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego kraju oraz w regionach (NTS 1) i podregionach (NTS 3), funkcjonujących w ramach Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

W imiennych wykazach województw, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin, miast, a także regionów oraz podregionów zamieszczono lokaty tych jednostek pod względem powierzchni i liczby ludności w ogólnej zbiorowości jednostek danego rodzaju. W wykazie gmin oznaczono ponadto jednostki o największej i najmniejszej powierzchni i liczbie ludności w obrębie każdego województwa oraz odpowiednio wyróżniono nazwy gmin, w których znajdują się:
– porty lotnicze,
– porty morskie,
– przejścia graniczne.

Według stanu w dniu 1 stycznia 2014 r. w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 479 gmin.

W podziale terytorialnym kraju z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostały zmiany o następującym charakterze:
− zmiana granic 20 gmin (w tym 5 o statusie miasta) położonych w 8 województwach; zmiany granic gmin
miały wpływ na przebieg granic jednostek wyższego rzędu: 5 powiatów i 3 miast na prawach powiatu;
pozostałe dotyczyły gmin położonych na terenie tych samych powiatów,
− odebranie statusu miasta gminie miejskiej Czarna Woda w pow. starogardzkim, woj. pomorskie,
− nadanie statusu miasta sześciu miejscowościom wiejskim w województwach:

  • lubelskim – Modliborzyce (pow. janowski),
  • mazowieckim – Mrozy (pow. miński),
  • podkarpackim – Zaklików (pow. stalowowolski),
  • pomorskim – wspomniana powyżej Czarna Woda,
  • wielkopolskim – Dobrzyca (pow. pleszewski),
  • zachodniopomorskim – Stepnica (pow. goleniowski).

W związku z tym, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła o 6 (do 608) liczba gmin miejsko-wiejskich; o 1 zmalała liczba gmin miejskich (jest ich 305), a liczba gmin wiejskich o 5 (do 1566), co jest wynikiem zmiany charakteru tych 6 jednostek na miejsko-wiejski. Liczba miast ogółem wzrosła do 913, w tym miast położonych na terenie gmin miejsko-wiejskich do 608, − korekty granic 10 miast położonych na terenie gmin miejsko-wiejskich, do których włączono fragmenty obszarów wiejskich tych gmin.
Zmiany dotyczyły łącznie 12 województw.

Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta
Do góry

Newsletter