Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń czerwiec 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.08.2017

W pierwszym półroczu 2017 r.  eksport w cenach bieżących wyniósł 426 333,5 mln zł,  a import  422 117,7 mln zł. 

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie  4 215,8  mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 12 831,6 mln zł.  W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,3%, a import o 9,8%.


Wyszczególnienie

I – VI 2017

2016

2017

w mln

w mln USD

w mln EUR

I – VI 2016 = 100

I – VI   

USD

EUR

struktura w %

Eksport

426 333,5

106 313,9

99 133,3

107,3

104,3

108,4

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

368 847,1

91 946,4

85 754,7

106,8

103,8

107,8

86,9

86,5

w tym UE2

338 839,3

84 452,9

78 773,8

106,3

103,3

107,3

80,2

79,5

           w tym strefa euro3

241 715,8

60 239,7

56 192,5

106,5

103,5

107,5

57,1

56,7

Kraje rozwijające się

32 897,7

8 213,7

7 652,6

103,4

100,7

104,6

8,0

7,7

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

24 588,7

6 153,8

5 726,0

122,4

119,5

124,0

5,1

5,8

Import5

422 117,7

105 300,3

98 161,0

109,8

106,8

110,9

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

283 484,8

70 725,6

65 931,7

106,9

103,9

107,9

69,0

67,1

w tym UE2

252 273,2

62 927,8

58 669,2

105,6

102,7

106,7

62,1

59,8

           w tym strefa euro3

201 334,9

50 225,6

46 824,8

105,0

102,1

106,1

49,8

47,7

Kraje rozwijające się

104 503,6

26 068,3

24 297,6

113,2

110,3

114,4

24,0

24,8

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

34 129,3

8 506,4

7 931,7

126,6

123,0

127,5

7,0

8,1

Saldo

4 215,8

1 013,6

972,3

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

85 362,3

21 220,8

19 823,0

X

X

X

X

X

w tym UE2

86 566,1

21 525,1

20 104,6

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

40 380,9

10 014,1

9 367,7

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-71 605,9

-17 854,6

-16 645,0

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

-9 540,6

-2 352,6

-2 205,7

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 106 313,9 mln USD, a import 105 300,3 mln USD  (wzrost  odpowiednio o 4,3% i o 6,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 1 013,6 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 304,8 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 99 133,3 mln EUR, a import 98 161,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 8,4%, a w imporcie o 10,9%). Dodatnie saldo wyniosło 972,3 mln EUR wobec  2 951,6 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 71 605,9 mln zł (minus 17 854,6 mln USD, minus 19 823,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9 540,6mln zł (minus 2 352,6 mln USD, minus 2 205,7 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 85 362,3 mln zł (21 220,8 mln USD, 19 823,0 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 86 566,1 mln zł (21 525,1 mln USD, 20 104,6 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,5% (w tym UE 79,5%), a w imporcie – 67,1% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,9% (w tym UE 80,2%) i 69,0% (w tym UE 62,1%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter