Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.03.2017

W styczniu 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 65929,9 mln zł, a import 63888,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2041,1 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2534,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. eksport wzrósł o 9,4%, a import o 10,7%.

Wyszczególnienie I 2017 2016 2017
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I 2016 = 100
USD EUR struktura w %
Eksport   65929,9 15518,7 14923,0 109,4 100,3 105,3 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   57584,4 13554,3 13034,0 107,5 98,5 103,4 88,9 87,3
w tym UE2    52998,3 12474,9 11996,0 106,7 97,7 102,6 82,4 80,4
w tym strefa euro3   37813,0 8900,5 8558,8 106,6 97,6 102,5 58,8 57,4
Kraje rozwijające się   5137,8 1209,4 1162,9 121,0 112,0 117,6 7,0 7,8
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   3207,7 755,0 726,1 129,5 120,1 126,2 4,1 4,9
Import5   63888,8 15038,3 14461,0 110,7 101,5 106,6 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   41479,7 9763,6 9388,8 108,0 98,9 103,9 66,5 64,9
w tym UE2    36877,1 8680,2 8347,0 107,9 98,8 103,7 59,2 57,7
w tym strefa euro3   29474,0 6937,7 6671,3 106,9 97,8 102,7 47,8 46,1
Kraje rozwijające się   16655,3 3920,4 3769,9 114,3 105,1 110,4 25,3 26,1
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   5753,8 1354,3 1302,3 120,8 111,4 116,5 8,2 9,0
Saldo   2041,1 480,4 462,0 X X X X X
Kraje rozwinięte   16104,7 3790,7 3645,2 X X X X X
w tym UE2    16121,2 3794,7 3649,0 X X X X X
w tym strefa euro3   8339,0 1962,8 1887,5 X X X X X
Kraje rozwijające się   -11517,5 -2711,0 -2607,0 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -2546,1 -599,3 -576,2 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 15518,7 mln USD, a import 15038,3 mln USD (wzrost odpowiednio o 0,3% i o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 480,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 656,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 14923,0 mln EUR, a import 14461,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 5,3%, a w imporcie o 6,6%). Dodatnie saldo wyniosło 462,0 mln EUR wobec 596,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 11517,5 mln zł (minus 2711,0 mln USD, minus 2607,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2546,1 mln zł (minus 599,3 mln USD, minus 576,2 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 16104,7 mln zł (3790,7 mln USD, 3645,2 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 16121,2 mln zł (3794,7 mln USD, 3649,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,3% (w tym UE 80,4%), a w imporcie –64,9% (w tym UE 57,7%), wobec odpowiednio 88,9% (w tym UE 82,4%) i 66,5% (w tym UE 59,2%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter