Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.05.2015

W I kwartale br. eksport w cenach bieżących wyniósł 181256,3 mln zł, a import 172500,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8755,7 mln zł, wobec minus 1829,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 7,7%, a import  wzrósł o 1,4%.

Wyszczególnienie

I – III 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – III 2014 = 100

I – III  

USD

EUR

struktura w %

Eksport ..........................

181256,3

49566,9

42450,5

107,7

89,7

105,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte ..........

155712,9

42660,2

36465,2

109,3

91,2

106,7

84,7

85,9

w tym UE2  .....................

144232,1

39561,8

33774,5

110,0

92,0

107,4

77,9

79,6

           w tym strefa euro3 ..

103824,7

28476,7

24315,0

110,2

92,1

107,6

56,0

57,3

Kraje rozwijające się ....

16711,4

4517,9

3917,2

122,9

101,2

120,1

8,1

9,2

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 .............

8832,0

2388,8

2068,1

72,4

59,7

70,7

7,2

4,9

Import5 .....................

172500,6

47193,0

40399,8

101,4

84,5

99,0

100,0

100,0

Kraje rozwinięte ...........

114908,4

31469,8

26919,2

103,0

85,9

100,6

65,6

66,6

w tym UE2  ....................

103573,0

28389,6

24262,3

102,7

85,8

100,4

59,2

60,0

           w tym strefa euro3 ..

83122,3

22783,7

19472,6

103,4

86,4

101,0

47,2

48,2

Kraje rozwijające się ........

43428,7

11831,9

10166,5

120,4

100,0

117,5

21,2

25,2

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 ..................

14163,5

3891,3

3314,1

63,0

52,8

61,5

13,2

8,2

Saldo .............

8755,7

2373,9

2050,7

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte ............

40804,5

11190,4

9546,0

X

X

X

X

X

w tym UE2  .....................................

40659,1

11172,2

9512,2

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3 .............

20702,4

5693,0

4842,4

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się ......

-26717,3

-7314,0

-6249,3

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4                                                

-5331,5

-1502,5

-1246,0

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 49566,9 mln USD, a import 47193,0 mln USD (spadek odpowiednio o 10,3% i o 15,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 2373,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 591,3 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 42450,5 mln EUR, a import 40399,8 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 5,2%, a w imporcie spadek o 1,0%). Dodatnie saldo wyniosło 2050,7 mln EUR wobec minus 437,7 mln EUR w pierwszym kwartale ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 26717,3 mln zł (minus 7314,0 mln USD, minus 6249,3 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5331,5 mln zł (minus 1502,5 mln USD, minus 1246,0 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 40804,5 mln zł (11190,4 mln USD, 9546,0 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 40659,1 mln zł (11172,2 mln USD, 9512,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,9% (w tym UE 79,6%), a w imporcie –66,6% (w tym UE 60,0%), wobec odpowiednio 84,7% (w tym UE 77,9%) i 65,6% (w tym UE 59,2%) w analogicznym okresie ub. roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter