Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń listopad 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.01.2017

W okresie styczeń – listopad 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 730011,1 mln zł, a import 711105,0 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18906,1 mln zł, natomiast po jedenastu miesiącach 2015 r. wyniosło 9590,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,7%, a import był wyższy o 4,4%.

Wyszczególnienie I - XI 2016 2015 2016
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - XI 2015 = 100 I - XI
USD EUR struktura w %
Eksport   730011,1 187276,6 168166,9 105,7 101,1 101,7 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   630567,6 161805,4 145277,8 106,3 101,7 102,3 85,9 86,4
  w tym UE2    582405,2 149471,4 134187,6 106,0 101,3 102,0 79,6 79,8
    w tym strefa euro3   413080,3 106011,2 95170,8 105,8 101,1 101,8 56,6 56,6
Kraje rozwijające się   59796,9 15316,1 13763,6 97,3 93,4 93,5 8,9 8,2
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   39646,6 10155,1 9125,5 109,6 105,1 105,2 5,2 5,4
Import5   711105,0 182412,6 163805,8 104,4 99,9 100,4 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   483910,3 124197,9 111480,1 106,4 101,7 102,3 66,8 68,0
  w tym UE2    434335,2 111486,0 100059,4 106,3 101,6 102,2 60,0 61,1
    w tym strefa euro3   347833,0 89285,0 80134,0 106,7 102,0 102,6 47,9 48,9
Kraje rozwijające się   175506,8 44960,0 40411,1 105,2 100,8 101,3 24,5 24,7
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   51687,9 13254,7 11914,6 87,2 83,3 83,7 8,7 7,3
Saldo   18906,1 4864,0 4361,1 X X X X X
Kraje rozwinięte   146657,3 37607,5 33797,7 X X X X X
  w tym UE2    148070,0 37985,4 34128,2 X X X X X
    w tym strefa euro3   65247,3 16726,2 15036,8 X X X X X
Kraje rozwijające się   -115709,9 -29643,9 -26647,5 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -12041,3 -3099,6 -2789,1 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 187276,6 mln USD, a import 182412,6 mln USD (eksport wzrósł o 1,1%, a import spadł o 0,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4864,0 mln USD (w analogicznym okresie 2015 roku 2592,8 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 168166,9 mln EUR, a import 163805,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,7%, a w imporcie o 0,4%). Dodatnie saldo wyniosło 4361,1 mln EUR wobec 2280,8 mln EUR w analogicznym okresie 2015 roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 115709,9 mln zł (minus 29643,9 mln USD, minus 26647,5 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 12041,3 mln zł (minus 3099,6 mln USD, minus 2789,1 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 146657,3 mln zł (37607,5 mln USD, 33797,7 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 148070,0 mln zł (37985,4 mln USD, 34128,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,0% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,6%) i 66,8% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie 2015 roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter