Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.03.2016

W styczniu 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 59065,3 mln zł, a import 56017,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3047,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2038,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 0,3%, a import spadł o 1,4%.

Wyszczególnienie I 2016 2015 2016
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I 2015 = 100
USD EUR struktura w %
Eksport   59065,3 15163,0 13883,1 100,3 91,1 101,5 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   52304,5 13444,7 12310,1 102,5 93,1 103,9 86,6 88,6
w tym UE2    48404,8 12450,5 11399,9 101,5 92,1 103,0 81,0 82,0
w tym strefa euro3   34615,9 8904,9 8152,5 101,2 91,9 102,6 58,1 58,6
Kraje rozwijające się   4280,2 1088,6 996,6 85,6 77,6 85,8 8,5 7,2
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   2480,6 629,7 576,4 86,5 78,4 86,5 4,9 4,2
Import5   56017,9 14374,6 13165,8 98,6 89,4 99,7 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   36772,3 9451,9 8654,5 101,5 92,1 102,9 63,8 65,7
w tym UE2    32794,9 8434,2 7722,9 100,3 91,0 101,7 57,5 58,5
w tym strefa euro3   26522,9 6820,8 6245,7 101,8 92,3 103,2 45,9 47,3
Kraje rozwijające się   14463,3 3701,9 3389,1 94,4 85,9 95,3 26,9 25,8
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   4782,3 1220,8 1122,2 90,2 81,0 90,9 9,3 8,5
Saldo   3047,4 788,4 717,3 X X X X X
Kraje rozwinięte   15532,2 3992,8 3655,6 X X X X X
w tym UE2    15609,9 4016,3 3677,0 X X X X X
w tym strefa euro3   8093,0 2084,1 1906,8 X X X X X
Kraje rozwijające się   -10183,1 -2613,3 -2392,5 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -2301,7 -591,1 -545,8 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 15163,0 mln USD, a import 14374,6 mln USD (spadek odpowiednio o 8,9% i o 10,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 788,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 571,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 13883,1 mln EUR, a import 13165,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,5%, a w imporcie spadek o 0,3%). Dodatnie saldo wyniosło 717,3 mln EUR wobec 468,0 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 10183,1 mln zł (minus 2613,3 mln USD, minus 2392,5 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2301,7 mln zł (minus 591,1 mln USD, minus 545,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 15532,2 mln zł (3992,8 mln USD, 3655,6 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 15609,9 mln zł (4016,3 mln USD, 3677,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 88,6% (w tym UE 82,0%), a w imporcie –65,7% (w tym UE 58,5%), wobec odpowiednio 86,6% (w tym UE 81,0%) i 63,8% (w tym UE 57,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter