Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XI 2013 r. (wyniki wstępne)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.01.2014

Wyszczególnienie

I - XI 2013

2012

2013

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I - XI 2012 = 100

I - XI

USD

EUR

struktura w %

Eksport

589513,0

187312,6

141049,3

105,0

109,1

105,8

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

481536,3

153098,6

115224,4

103,8

107,9

104,6

82,6

81,7

w tym UE2

441546,3

140418,8

105653,3

102,7

106,9

103,6

76,5

74,9

            w tym strefa euro3

298135,4

94818,4

71341,5

101,8

105,9

102,6

52,2

50,6

Kraje rozwijające się

51601,9

16365,8

12347,6

114,7

118,8

115,5

8,0

8,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

56374,8

17848,2

13477,3

107,3

110,9

107,9

9,4

9,6

Import5

596259,3

189467,8

142681,5

99,4

103,3

100,3

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

390531,6

124165,5

93444,9

100,5

104,5

101,4

64,8

65,5

w tym UE2

345705,1

109935,3

82714,6

99,6

103,6

100,4

57,9

58,0

            w tym strefa euro3

269169,0

85599,2

64401,7

99,0

103,0

99,8

45,3

45,1

Kraje rozwijające się

123484,1

39233,8

29549,8

105,4

109,5

106,2

19,5

20,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

82243,6

26068,5

19686,8

87,4

90,3

88,2

15,7

13,8

Saldo

-6746,3

-2155,2

-1632,2

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

91004,7

28933,1

21779,5

X

X

X

X

X

w tym UE2

95841,2

30483,5

22938,7

X

X

X

X

X

            w tym strefa euro3

28966,4

9219,2

6939,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-71882,2

-22868,0

-17202,2

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-25868,8

-8220,3

-6209,5

X

X

X

X

X

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.
5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo - Wschodniej.

 

W okresie styczeń – listopad br. eksport w cenach bieżących wyniósł 589,5 mld zł, a import 596,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 5,0%, a import zmniejszył się o 0,6%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 6,8 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 38,1 mld zł).

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 187,3 mld USD, a import 189,5 mld USD (wzrost odpowiednio o 9,1% i o 3,3%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 2,2 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 11,8 mld USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 141,0 mld EUR, import 142,7 mld EUR, ujemne saldo wyniosło 1,7 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. roku – minus 9,0 mld EUR (eksport zwiększył się o 5,8%, a import o 0,3%).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 71,9 mld zł (minus 22,9 mld USD, minus 17,2 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 25,9 mld zł (minus 8,2 mld USD, minus 6,2 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 91,0 mld zł (28,9 mld USD, 21,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 95,8 mld zł (30,5 mld USD, 22,9 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,7% (w tym UE 74,9%), a w imporcie 65,5% (w tym UE 58,0%), wobec odpowiednio 82,6% (w tym UE 76,5%) i 64,8% (w tym UE 57,9%) w analogicznym okresie ub. roku.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter