Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 I–VIII 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.10.2014

Wyszczególnienie

I - VIII 2014

2013

2014

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – VIII 2013 = 100

I - VIII

USD

EUR

struktura w %

Eksport

441501,7

144916,7

105799,4

104,6

108,4

104,4

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

369219,2

121192,6

88478,3

106,9

110,6

106,6

81,9

83,6

w tym UE2  

338418,4

111080,8

81099,2

107,0

110,7

106,7

75,0

76,7

           w tym strefa euro3

235289,1

77233,5

56383,7

108,2

112,0

108,0

51,5

53,3

Kraje rozwijające się

38820,1

12743,8

9300,9

105,7

109,8

105,4

8,7

8,8

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

33462,4

10980,3

8020,2

84,2

87,6

84,1

9,4

7,6

Import5

445626,2

146263,6

106789,1

104,4

108,1

104,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

289519,1

95032,0

69378,6

102,5

106,1

102,3

66,2

65,0

w tym UE2  

260184,0

85400,1

62349,7

104,3

107,9

104,1

58,4

58,4

           w tym strefa euro3

204514,8

67128,9

49008,6

105,0

108,6

104,8

45,6

45,9

Kraje rozwijające się

98162,3

32215,9

23527,0

114,4

118,6

114,1

20,1

22,0

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

57944,8

19015,7

13883,5

98,8

102,6

98,5

13,7

13,0

Saldo

-4124,5

-1346,9

-989,7

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

79700,1

26160,6

19099,7

X

X

X

X

X

w tym UE2  

78234,4

25680,7

18749,5

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

30774,3

10104,6

7375,1

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-59342,2

-19472,1

-14226,1

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-24482,4

-8035,4

-5863,3

X

X

X

X

X

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

U w a g a: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej. 

Tablica z danymi na temat obrotów handlu zagranicznego z Ukrainą I–VIII 2014 r.

 

W okresie styczeń – sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 441501,7 mln zł, a import 445626,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się  o 4,6%, a import o 4,4%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 4124,5 mln zł (w  analogicznym okresie ub. roku minus  4791,7 mln zł). 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 144916,7 mln USD, a import 146263,6 mln USD  (wzrost odpowiednio o 8,4% i o 8,1%). Ujemne saldo ukształtowało się w  wysokości 1346,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1527,3 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 105799,4 mln EUR, a import –106789,1 mln EUR (odpowiednio o 4,4% i o 4,2% więcej niż przed rokiem). Ujemne saldo wyniosło 989,7 mln EUR wobec minus 1163,0 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 59342,2 mln zł (minus 19472,1 mln USD, minus 14226,1 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 24482,4 mln zł (minus 8035,4 mln USD, minus 5863,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi –79700,1 mln zł (26160,6 mln USD, 19099,7 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 78234,4 mln zł (25680,7 mln USD, 18749,5 mln EUR).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter