Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.12.2017

W okresie styczeń – październik 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 721 486,7 mln zł,  a import  712 186,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9 300,0  mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 14 166,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 9,9%.

Wyszczególnienie I - X 2017 2016 2017
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - X 2016 = 100 I - X 
USD EUR struktura w %
Eksport   721 486,7 186 915,1 168 538,3 108,9 109,9 110,5 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   623 437,6 161 447,9 145 620,4 108,8 109,6 110,3 86,5 86,4
 w tym UE2    574 074,0 148 660,4 134 086,6 108,3 109,2 109,8 80,0 79,6
  w tym strefa euro3   410 678,6 106 340,2 95 920,9 109,3 110,2 110,8 56,7 56,9
Kraje rozwijające się   55 352,0 14 359,6 12 932,2 103,1 104,1 104,7 8,1 7,7
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   42 697,1 11 107,6 9 985,7 120,5 122,1 122,5 5,4 5,9
Import5   712 186,7 184 496,6 166 377,8 109,9 110,8 111,5 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   479 473,5 124 186,6 112 021,6 108,0 108,9 109,6 68,5 67,3
 w tym UE2    426 029,4 110 321,1 99 529,6 106,7 107,6 108,3 61,6 59,8
  w tym strefa euro3   341 053,6 88 331,8 79 680,5 106,6 107,5 108,2 49,4 47,9
Kraje rozwijające się   176 046,2 45 639,6 41 123,6 111,4 112,5 113,1 24,4 24,7
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   56 667,0 14 670,4 13 232,6 122,3 123,3 124,0 7,1 8,0
Saldo   9 300,0 2 418,5 2 160,5 X X X X X
Kraje rozwinięte   143 964,1 37 261,3 33 598,8 X X X X X
 w tym UE2    148 044,6 38 339,3 34 557,0 X X X X X
  w tym strefa euro3   69 625,0 18 008,4 16 240,4 X X X X X
Kraje rozwijające się   -120 694,2 -31 280,0 -28 191,4 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -13 969,9 -3 562,8 -3 246,9 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 186 915,1 mln USD, a import 184 496,6 mln USD (wzrost  odpowiednio o 9,9% i o 10,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości  2 418,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 662,2 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 168 538,3 mln EUR, a import 166 377,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 10,5%, a w imporcie o 11,5%). Dodatnie saldo wyniosło 2 160,5 mln EUR wobec  3 266,3 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 120 694,2 mln zł (minus 31 280,0 mln USD, minus 28 191,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 13 969,9 mln zł (minus 3 562,8 mln USD, minus 3 246,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 143 964,1 mln zł (37 261,3 mln USD, 33 598,8 mln EUR),  w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 148 044,6 mln zł (38 339,3 mln USD,  34 557,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,6%), a w imporcie – 67,3% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,5% (w tym UE 80,0%) i 68,5% (w tym UE 61,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter