Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.10.2017

W okresie styczeń – sierpień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 562 515,7 mln zł, a import 558 742,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 773,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 12 403,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,7%, a import o 9,6%.

Wyszczególnienie

I – VIII 2017

2016

2017

w mln

w mln USD

w mln EUR

I – VIII 2016 = 100

I – VIII   

USD

EUR

struktura w %

Eksport

562 515,7

142 803,2

131 359,8

107,7

106,8

109,5

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

486 004,7

123 330,2

113 478,0

107,5

106,6

109,3

86,5

86,4

w tym UE2

446 657,5

113 329,5

104 286,2

107,0

106,1

108,7

79,9

79,4

     w tym strefa euro3

319 241,0

80 995,3

74 535,3

107,7

106,8

109,4

56,8

56,8

Kraje rozwijające się

43 170,7

10 968,8

10 083,9

100,5

99,7

102,2

8,2

7,7

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

33 340,3

8 504,2

7 797,9

121,8

121,5

124,2

5,3

5,9

Import5

558 742,4

141 907,0

130 493,5

109,6

108,8

111,4

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

375 929,5

95 476,9

87 806,5

107,4

106,6

109,2

68,6

67,3

w tym UE2

333 863,0

84 770,9

77 975,0

106,0

105,2

107,8

61,8

59,8

       w tym strefa euro3

267 163,9

67 851,6

62 401,3

105,7

104,9

107,5

49,5

47,8

Kraje rozwijające się

137 925,3

35 036,3

32 208,8

111,4

110,8

113,4

24,3

24,7

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

44 887,6

11 393,8

10 478,2

123,8

122,8

125,6

7,1

8,0

Saldo

3 773,3

896,2

866,3

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

110 075,2

27 853,3

25 671,5

X

X

X

X

X

w tym UE2

112 794,5

28 558,6

26 311,2

X

X

X

X

X

       w tym strefa euro3

52 077,1

13 143,7

12 134,0

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-94 754,6

-24 067,5

-22 124,9

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

-11 547,3

-2 889,6

-2 680,3

X

X

X

X

X


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

6 Kraju wysyłki to kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu  na ich pochodzenie.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter