Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń grudzień 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.02.2017

W okresie styczeń – grudzień 2016 r. (według danych wstępnych) eksport w cenach bieżących wyniósł 798199,1 mln zł, a import 777539,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 20659,9 mln zł, natomiast w 2015 r. wyniosło 9862,5 mln zł. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 4,9%.


Wyszczególnienie

I – XII 2016

2015

2016

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – XII  2015 = 100

I – XII  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

798199,1

203725,2

183633,9

106,3

101,7

102,3

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

688197,9

175712,5

158351,6

106,9

102,2

102,9

85,7

86,2

w tym UE2 

635868,2

162376,6

146317,0

106,7

102,0

102,6

79,4

79,7

           w tym strefa euro3 

451387,1

115260,6

103862,1

106,5

101,8

102,5

56,4

56,6

Kraje rozwijające się 

66078,8

16826,4

15187,0

97,9

93,8

94,0

9,0

8,3

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

43922,4

11186,3

10095,3

110,9

106,3

106,5

5,3

5,5

Import5 

777539,2

198421,2

178873,9

104,9

100,4

100,9

100,0

100,0

Kraje rozwinięte 

528297,5

134902,2

121547,7

106,6

102,0

102,6

66,9

67,9

w tym UE2

473665,2

120971,9

108980,5

106,5

101,8

102,4

60,0

60,9

           w tym strefa euro3 

378759,0

96739,9

87147,7

106,7

102,0

102,6

47,9

48,7

Kraje rozwijające się 

192583,9

49068,6

44282,2

105,8

101,3

101,8

24,5

24,8

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

56657,8

14450,4

13044,0

89,1

85,1

85,6

8,6

7,3

Saldo

20659,9

5304,0

4760,0

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte 

159900,4

40810,3

36803,9

X

X

X

X

X

w tym UE2

162203,0

41404,7

37336,5

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3 

72628,1

18520,7

16714,4

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się 

-126505,1

-32242,2

-29095,2

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-12735,4

-3264,1

-2948,7

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 203725,2 mln USD, a import 198421,2 mln USD (eksport wzrósł o 1,7%, a import 0,4%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 5304,0 mln USD (w 2015 roku 2660,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 183633,9 mln EUR, a import 178873,9 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,3%, a w imporcie o 0,9%). Dodatnie saldo wyniosło 4760,0 mln EUR wobec 2345,3 mln EUR w 2015 roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 126505,1 mln zł (minus 32242,2 mln USD, minus 29095,2 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 12735,4 mln zł (minus 3264,1 mln USD, minus 2948,7 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 159900,4 mln zł (40810,3 mln USD, 36803,9 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 162203,0 mln zł (41404,7 mln USD, 37336,5 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,2% (w tym UE 79,7%), a w imporcie –67,9% (w tym UE 60,9%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,9% (w tym UE 60,0%)  w  2015 roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter