Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–VI 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.08.2014

Wyszczególnienie

I - VI 2014

2013

2014

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – VI 2013 = 100

I - VI

USD

EUR

struktura w %

Eksport

334704,6

110060,6

80017,3

106,5

110,0

105,4

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

279986,4

92068,0

66937,7

108,3

111,9

107,2

82,2

83,6

w tym UE2  

256091,2

84209,7

61226,0

108,3

112,0

107,2

75,2

76,5

      w tym strefa euro3

178922,7

58836,3

42777,0

109,7

113,3

108,5

51,9

53,5

Kraje rozwijające się

29684,6

9762,7

7094,8

107,9

111,5

106,8

8,8

8,9

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

25033,6

8229,9

5984,8

88,3

91,4

87,5

9,0

7,5

Import5

335464,6

110301,7

80201,1

105,6

109,1

104,5

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

218295,3

71780,1

52189,9

103,6

107,0

102,5

66,3

65,1

w tym UE2  

195830,7

64390,6

46819,7

105,3

108,8

104,2

58,5

58,4

      w tym strefa euro3

153836,3

50583,5

36779,2

105,7

109,2

104,6

45,8

45,9

Kraje rozwijające się

72882,6

23966,1

17423,5

115,3

119,0

114,0

19,9

21,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

44286,7

14555,5

10587,7

101,1

104,3

100,0

13,8

13,2

Saldo

-760,0

-241,1

-183,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

61691,1

20287,9

14747,8

X

X

X

X

X

w tym UE2  

60260,5

19819,1

14406,3

X

X

X

X

X

       w tym strefa euro3

25086,4

8252,8

5997,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-43198,0

-14203,4

-10328,7

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-19253,1

-6325,6

-4602,9

X

X

X

X

X

Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

U w a g a: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej.


W I półroczu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 334704,6 mln zł, a import 335464,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się  o 6,5%, a import o 5,6%. Ujemne  saldo ukształtowało się na poziomie 760,0 mln zł (w  analogicznym okresie ub. roku minus  3342,9 mln zł). 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 110060,6 mln USD, a import 110301,7 mln USD  (wzrost odpowiednio o 10,0% i o 9,1%). Ujemne saldo ukształtowało się w  wysokości  241,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1106,9 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 80017,3 mln EUR, a import – 80201,1 mln EUR (odpowiednio o 5,4% i o 4,5% więcej niż przed rokiem). Ujemne saldo wyniosło  183,8 mln EUR wobec minus 819,3 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 43198,0 mln zł (minus 14203,4 mln USD, minus 10328,7 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 19253,1 mln zł (minus 6325,6 mln USD, minus 4602,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi – 61691,1 mln zł (20287,9 mln USD, 14747,8 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 60260,5 mln zł (19819,1 mln USD, 14406,3 mln EUR).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter