Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VIII 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.10.2015

W okresie styczeń – sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 480846,1 mln zł, a import 471605,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9240,2 mln zł, wobec minus 8002,6 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,9%, a import  wzrósł o 3,0%.

Wyszczególnienie

I – VIII 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – VIII 2014 = 100

I – VIII  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

480846,1

129649,2

115602,3

106,9

87,8

107,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

411564,3

111046,9

98933,0

109,0

89,6

109,3

83,9

85,6

w tym UE2  

380774,5

102783,4

91527,9

109,8

90,3

110,1

77,1

79,2

         w tym strefa euro3

272012,1

73428,0

65379,5

109,9

90,3

110,2

55,0

56,6

Kraje rozwijające się

44143,4

11850,5

10619,8

113,6

92,9

114,0

8,7

9,2

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

25138,4

6751,8

6049,5

75,2

61,6

75,5

7,4

5,2

Import5

471605,9

127136,3

113387,5

103,0

84,6

103,3

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

313144,0

84473,7

75298,3

104,5

85,9

104,8

65,4

66,4

w tym UE2  

281466,2

75960,9

67675,4

104,3

85,7

104,6

59,0

59,7

         w tym strefa euro3

224636,7

60625,8

54006,5

104,3

85,7

104,6

47,1

47,6

Kraje rozwijające się

114596,8

30831,3

27523,4

114,5

93,8

114,7

21,9

24,3

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

43865,1

11831,3

10565,8

75,5

62,1

75,9

12,7

9,3

Saldo

9240,2

2512,9

2214,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

98420,3

26573,2

23634,7

X

X

X

X

X

w tym UE2  

99308,3

26822,5

23852,5

X

X

X

X

X

         w tym strefa euro3

47375,4

12802,2

11373,0

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-70453,4

-18980,8

-16903,6

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-18726,7

-5079,5

-4516,3

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 129649,2 mln USD, a import 127136,3 mln USD (spadek odpowiednio o 12,2% i o 15,4%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 2512,9 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 2617,1 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 115602,3 mln EUR, a import 113387,5 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 7,2%, a w imporcie o 3,3%). Dodatnie saldo wyniosło 2214,8 mln EUR wobec minus 1921,5 mln EUR po ośmiu miesiącach ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 70453,4 mln zł (minus 18980,8 mln USD, minus 16903,6 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 18726,7 mln zł (minus 5079,5 mln USD, minus 4516,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 98420,3 mln zł (26573,2 mln USD, 23634,7 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 99308,3 mln zł (26822,5 mln USD, 23852,5 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,6% (w tym UE 79,2%), a w imporcie – 66,4% (w tym UE 59,7%) wobec odpowiednio 83,9% (w tym UE 77,1%) i 65,4% (w tym UE 59,0%) w analogicznym okresie ub. roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów strefy euro za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty z Litwą.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter