Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - listopad 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.01.2016

W okresie styczeń – listopad 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 685666,3 mln zł, a import 670981,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 14684,4 mln zł, wobec minus 8686,8 mln zł po jedenastu miesiącach 2014 roku. W porównaniu z okresem styczeń – listopad 2014 roku eksport zwiększył się o 7,3%,  a import  wzrósł o 3,6%.

Wyszczególnienie

I – XI 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – XI 2014 = 100

I – XI  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

685666,3

183885,3

164223,1

107,3

89,2

107,4

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

587 889,0

157 784,2

140 789,0

109,3

91,0

109,4

84,1

85,7

w tym UE2  

544 298,4

146 152,6

130 345,4

109,9

91,5

110,1

77,5

79,4

           w tym strefa euro3

387 610,1

104 086,4

92 819,6

109,8

91,4

109,9

55,2

56,5

Kraje rozwijające się

61 494,9

16 415,5

14 739,4

112,4

93,0

112,6

8,6

9,0

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

36 282,4

9 685,6

8 694,7

77,7

64,2

77,8

7,3

5,3

Import5

670 981,9

179 940,3

160 736,3

103,6

86,1

103,7

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

446 075,1

119 720,1

106 867,2

104,5

87,0

104,7

65,9

66,5

w tym UE2  

400 072,2

107 423,7

95 843,2

104,5

87,0

104,7

59,1

59,6

           w tym strefa euro3

319 149,4

85 697,5

76 455,6

104,6

87,1

104,8

47,1

47,6

Kraje rozwijające się

165 591,4

44 303,8

39 630,8

115,4

95,8

115,5

22,1

24,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

59 315,4

15 916,4

14 238,3

76,5

63,4

76,8

12,0

8,8

Saldo

14 684,4

3 945,0

3 486,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

141 813,9

38 064,1

33 921,8

X

X

X

X

X

w tym UE2  

144 226,2

38 728,9

34 502,2

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

68 460,7

18 388,9

16 364,0

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-104096,5

-27 888,3

-24 891,4

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-23 033,0

-6 230,8

-5 543,6

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 183885,3 mln USD, a import 179940,3 mln USD (spadek odpowiednio o 10,8% i o 13,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 3945,0 mln USD (w analogicznym okresie 2014 roku minus 2839,6 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 164223,1 mln EUR, a import 160736,3 mln EUR (wzrost odpowiednio o 7,4% i o 3,7%). Dodatnie saldo wyniosło 3486,8 mln EUR wobec minus 2087,8 mln EUR po jedenastu miesiącach 2014 roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 104096,5 mln zł (minus 27888,3 mln USD, minus 24891,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 23033,0 mln zł (minus 6230,8 mln USD, minus 5543,6 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 141813,9 mln zł (38064,1 mln USD, 33921,8 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 144226,2 mln zł (38728,9 mln USD, 34502,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,7% (w tym UE 79,4%), a w imporcie – 66,5% (w tym UE 59,6%) wobec odpowiednio 84,1% (w tym UE 77,5%) i 65,9% (w tym UE 59,1%) w analogicznym okresie 2014 roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów strefy euro za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty z Litwą.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter