Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 I–XII 2014 r. (dane wstępne)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.02.2015

Wyszczególnienie

I - XII 2014

2013

2014

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I –XII 2013 = 100

I - XII

USD

EUR

struktura w %

Eksport

682360,0

218891,8

163126,2

105,3

106,2

105,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

572047,4

183515,2

136756,3

107,8

108,6

107,7

81,9

83,8

w tym UE2

526073,9

168757,2

125767,5

108,2

109,0

108,1

75,0

77,1

           w tym strefa euro3

365623,0

117303,9

87408,1

109,4

110,3

109,4

51,6

53,6

Kraje rozwijające się

59961,2

19216,2

14330,5

106,9

107,9

106,8

8,7

8,8

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

50351,4

16160,4

12039,4

82,5

83,5

82,5

9,4

7,4

Import5

692572,8

222155,2

165572,6

105,6

106,4

105,5

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

453127,7

145332,0

108324,4

104,7

105,4

104,6

66,0

65,4

w tym UE2

405629,8

130130,9

96973,7

105,7

106,5

105,6

58,5

58,6

           w tym strefa euro3

318945,9

102322,7

76249,5

106,2

107,0

106,2

45,8

46,1

Kraje rozwijające się

156524,4

50123,2

37417,5

116,9

117,7

116,8

20,4

22,6

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

82920,7

26700,0

19830,7

92,8

94,1

92,7

13,6

12,0

Saldo

-10212,8

-3263,4

-2446,4

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

118919,7

38183,2

28431,9

X

X

X

X

X

w tym UE2

120444,1

38626,3

28793,8

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

46677,1

14981,2

11158,5

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-96563,2

-30907,0

-23087,0

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-32569,3

-10539,6

-7791,3

X

X

X

X

X


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

U w a g a: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej.


W 2014 r. (wg danych tymczasowych) eksport w cenach bieżących wyniósł 682360,0 mln zł, a import 692572,8 mln zł. W porównaniu z 2013 r. eksport zwiększył się o 5,3%, a import  o 5,6%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 10212,8 mln zł   (w 2013 r. minus  8219,4 mln zł). 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 218891,8 mln USD, a import 222155,2 mln USD  (wzrost odpowiednio o 6,2% i o 6,4%). Ujemne saldo ukształtowało się w  wysokości 3263,4 mln USD (w 2013 r. minus 2642,4 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 163126,2 mln EUR, a import 165572,6 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 5,2%, a w imporcie o 5,5%). Ujemne saldo wyniosło 2446,4 mln EUR wobec minus 1984,0 mln EUR w 2013 r.

Tablica z danymi na temat obrotów handlu zagranicznego z Ukrainą I–XII 2014 r.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter