Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów1 I 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.03.2015

 

Wyszczególnienie

I 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I 2014 = 100

USD

EUR

struktura w %

Eksport

57712,4

16322,3

13403,6

103,6

89,0

100,6

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

49828,6

14111,7

11572,7

104,4

89,9

101,4

85,7

86,3

w tym UE2 

46496,8

13177,8

10798,9

106,6

91,8

103,5

78,3

80,6

           w tym strefa euro3

33430,2

9473,6

7763,9

107,7

92,8

104,6

55,7

57,9

Kraje rozwijające się

5011,9

1406,2

1163,9

116,6

99,4

113,2

7,7

8,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

2871,9

804,4

667,0

77,8

66,2

75,5

6,6

5,0

Import5 

54490,7

15415,5

12660,8

97,1

83,6

94,3

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

34059,5

9650,2

7912,2

96,4

83,0

93,6

63,0

62,5

w tym UE2

30619,6

8683,5

7113,4

95,7

82,5

92,9

57,1

56,2

           w tym strefa euro3

24423,4

6927,0

5674,2

95,5

82,4

92,8

45,6

44,8

Kraje rozwijające się

15127,8

4257,1

3513,2

125,3

107,2

121,7

21,5

27,8

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

5303,4

1508,2

1235,4

61,1

52,9

59,5

15,5

9,7

Saldo

3221,7

906,8

742,8

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

15769,1

4461,5

3660,5

X

X

X

X

X

w tym UE2

15877,2

4494,3

3685,5

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

9006,8

2546,6

2089,7

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-10115,9

-2850,9

-2349,3

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-2431,5

-703,8

-568,4

X

X

X

X

X

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

6 Import wg kraju wysyłki to kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu  na ich pochodzenie.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów strefy euro za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty z Litwą.


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 16322,3 mln USD, a import 15415,5 mln USD (spadek odpowiednio o 11,0% i o 16,4%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 906,8 mln USD (w analogicznym okresie 2014 r. minus 115,5 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 13403,6 mln EUR, a import 12660,8 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 0,6%, a w imporcie spadek o 5,7%). Dodatnie saldo wyniosło 742,8 mln EUR wobec minus 89,4 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 10115,9 mln zł (minus 2850,9 mln USD, minus 2349,3 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2431,5 mln zł (minus 703,8 mln USD, minus 568,4 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano  w obrotach z krajami rozwiniętymi 15769,1 mln zł (4461,5 mln USD, 3660,5 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 15877,2 mln zł (4494,3 mln USD, 3685,5 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,3% (w tym UE 80,6%), a w imporcie –62,5% (w tym UE 56,2%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 78,3%) i 63,0% (w tym UE 57,1%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Tablica z danymi na temat obrotów handlu zagranicznego z Ukrainą I 2015 r.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter