Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń czerwiec 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.08.2016

W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 392881,3 mln zł, a import 374685,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18196,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9113,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,4%, a import był wyższy o 4,0%.


Wyszczególnienie

I – VI 2016

2015

2016

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – VI  2015 = 100

I – VI  

USD

EUR

struktura w %

Eksport 

392881,3

100750,9

90462,8

106,4

101,1

102,1

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

340958,3

87438,2

78523,7

107,4

102,0

103,1

85,9

86,8

w tym UE2

313708,8

80451,2

72255,4

106,7

101,2

102,4

79,6

79,8

           w tym strefa euro3

224030,9

57450,4

51598,2

106,6

101,1

102,3

56,9

57,0

Kraje rozwijające się

31828,5

8162,3

7320,3

95,0

90,8

90,9

9,1

8,1

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

20094,5

5150,4

4618,8

109,2

104,2

104,5

5,0

5,1

Import5 

374685,1

96054,8

86266,3

104,0

98,8

99,8

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

256111,0

65685,7

58976,7

105,6

100,3

101,3

67,4

68,3

w tym UE2

230227,3

59050,4

53018,2

105,4

100,0

101,1

60,6

61,4

           w tym strefa euro3

184826,7

47408,5

42566,2

106,2

100,8

101,9

48,3

49,3

Kraje rozwijające się

91623,7

23461,4

21077,7

107,2

101,9

102,9

23,7

24,5

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

26950,4

6907,7

6211,9

84,0

79,8

80,6

8,9

7,2

Saldo 

18196,2

4696,1

4196,5

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

84847,3

21752,5

19547,0

X

X

X

X

X

w tym UE2

83481,5

21400,8

19237,2

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

39204,2

10041,9

9032,0

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-59795,2

-15299,1

-13757,4

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-6855,9

-1757,3

-1593,1

X

X

X

X

X

 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 100750,9 mln USD, a import 96054,8 mln USD (eksport wzrósł o 1,1%, a import spadł o 1,2%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4696,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2489,2 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 90462,8 mln EUR, a import 86266,3 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,1%, a w imporcie spadek o 0,2%). Dodatnie saldo wyniosło 4196,5 mln EUR wobec 2186,6 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 59795,2 mln zł (minus 15299,1 mln USD, minus 13757,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 6855,9 mln zł (minus 1757,3 mln USD, minus 1593,1 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 84847,3 mln zł (21752,5 mln USD, 19547,0 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 83481,5 mln zł (21400,8 mln USD, 19237,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,8% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,3% (w tym UE 61,4%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,6%) i 67,4% (w tym UE 60,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter