Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.11.2016

Po trzech kwartałach 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 586321,2 mln zł, a import 568375,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17945,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6993,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,8%, a import był wyższy o 3,9%.

Wyszczególnienie

I – IX 2016

2015

2016

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – IX  2015 = 100

I – IX  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

586321,2

150441,3

134850,2

105,8

100,9

101,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

506934,5

130076,0

116611,7

106,6

101,6

102,0

85,8

86,5

w tym UE2  

467650,1

119996,1

107579,9

106,1

101,1

101,5

79,5

79,8

           w tym strefa euro3

332136,9

85220,1

76403,5

105,7

100,7

101,2

56,7

56,6

Kraje rozwijające się

48143,4

12352,0

11061,6

96,6

92,5

92,3

9,0

8,2

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

31243,3

8013,3

7176,9

109,0

104,2

104,0

5,2

5,3

Import5

568375,8

145813,2

130716,0

103,9

99,0

99,4

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

387007,9

99313,6

89015,3

106,1

101,1

101,5

66,7

68,1

w tym UE2  

347771,0

89248,4

79992,0

106,0

101,0

101,4

59,9

61,2

           w tym strefa euro3

278593,0

71498,0

64082,9

106,3

101,3

101,8

47,9

49,0

Kraje rozwijające się

140262,8

35951,6

32238,6

105,1

100,3

100,6

24,4

24,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

41105,1

10548,0

9462,1

84,2

80,2

80,5

8,9

7,2

Saldo

17945,4

4628,1

4134,2

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

119926,6

30762,4

27596,4

X

X

X

X

X

w tym UE2  

119879,1

30747,7

27587,9

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

53543,9

13722,1

12320,6

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-92119,4

-23599,6

-21177,0

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-9861,8

-2534,7

-2285,2

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 150441,3 mln USD, a import 145813,2 mln USD (eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 1,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4628,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1907,4 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 134850,2 mln EUR, a import 130716,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie spadek o 0,6%). Dodatnie saldo wyniosło 4134,2 mln EUR wobec 1668,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 92119,4 mln zł (minus 23599,6 mln USD, minus 21177,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9861,8 mln zł (minus 2534,7 mln USD, minus 2285,2 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 119926,6 mln zł (30762,4 mln USD, 27596,4 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 119879,1 mln zł (30747,7 mln USD, 27587,9 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,5% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,1% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,8% (w tym UE 79,5%) i 66,7% (w tym UE 59,9%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter