Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń kwiecień 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.06.2017

W okresie styczeń – kwiecień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 278 841,0  mln zł,  a import  275 604,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 236,4  mln zł,  natomiast przed rokiem wyniosło 9 758,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym  okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 6,2%, a import o 9,0%.

Wyszczególnienie I - IV 2017 2016 2017
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - IV 2016 = 100 I - IV 
USD EUR struktura w %
Eksport   278 841,0 68 056,5 64 210,7 106,2 101,8 106,1 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   241 105,4 58 840,4 55 514,2 105,0 100,6 104,9 87,5 86,4
w tym UE2    221 197,6 53 973,4 50 927,4 104,2 99,8 104,1 80,8 79,3
w tym strefa euro3   157 997,1 38 560,6 36 376,7 103,7 99,5 103,6 58,0 56,7
Kraje rozwijające się   21 940,7 5 362,9 5 055,4 108,2 104,1 108,4 7,7 7,9
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   15 794,9 3 853,2 3 641,1 124,2 119,2 124,6 4,8 5,7
Import5   275 604,6 67 305,8 63 457,8 109,0 104,6 108,9 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   183 500,3 44 823,3 42 257,9 106,0 101,7 105,9 68,4 66,6
w tym UE2    163 522,9 39 944,2 37 657,2 105,4 101,1 105,3 61,3 59,3
w tym strefa euro3   130 654,7 31 917,2 30 088,4 104,9 100,7 104,8 49,2 47,4
Kraje rozwijające się   69 107,3 16 874,2 15 910,8 110,3 106,0 110,4 24,8 25,1
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   22 997,0 5 608,3 5 289,1 133,9 128,5 133,5 6,8 8,3
Saldo   3 236,4 750,7 752,9 X X X X X
Kraje rozwinięte   57 605,1 14 017,1 13 256,3 X X X X X
w tym UE2    57 674,7 14 029,2 13 270,2 X X X X X
w tym strefa euro3   27 342,4 6 643,4 6 288,3 X X X X X
Kraje rozwijające się   -47 166,6 -11 511,3 -10 855,4 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -7 202,1 -1 755,1 -1 648,0 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 68 056,5 mln USD, a import 67 305,8 mln USD  (wzrost  odpowiednio o 1,8% i o 4,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 750,7 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2 500,3 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 64 210,7 mln EUR, a import 63 457,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 6,1%, a w imporcie o 8,9%). Dodatnie saldo wyniosło 752,9 mln EUR wobec  2 253,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 47 166,6 mln zł (minus 11 511,3 mln USD, minus 10 855,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 7 202,1 mln zł (minus 1 755,1 mln USD, minus 1 648,0 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 57 605,1 mln zł (14 017,1 mln USD, 13 256,3 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 57 674,7 mln zł (14 029,2 mln USD, 13 270,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,3%), a w imporcie – 66,6% (w tym UE 59,3%), wobec odpowiednio 87,5% (w tym UE 80,8%) i 68,4% (w tym UE 61,3%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter