Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Usługi biznesowe w 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.09.2021

W 2019 r. wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła prawie 425,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.

W analizowanym roku na rynku krajowym funkcjonowało ponad 559 tys. przedsiębiorstw, które w ramach swojej podstawowej działalności świadczyły usługi biznesowe[1]. Podmioty te stanowiły 27,7% (wzrost o 0,6 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim) z ponad 2,0 mln przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą[2]. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe zwiększyła się o 5,4%, podczas gdy liczba przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą ogółem wzrosła o 3,2%.

 

[1] Patrz Nota metodologiczna str. 12.

[2] Dotyczy podmiotów  prowadzących działalności zaklasyfikowane wg PKD 2007 do sekcji od B „Górnictwo i wydobywanie” do N „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” oraz działu 95 „Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego” z sekcji S „Pozostała działalność usługowa”, z wyłączeniem sekcji K „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (niezależnie od liczby osób pracujących).

Do góry

Newsletter