Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów 1 w okresie styczeń - grudzień 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.02.2016

W 2015 r. (według danych tymczasowych) eksport w cenach bieżących wyniósł 747248,2 mln zł, a import 731719,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 15528,6 mln zł, wobec minus 11095,9 mln zł w 2014 roku. W porównaniu z 2014 r. eksport zwiększył się o 7,8%, a import o 3,9%.


Wyszczególnienie

I – XII 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – XII 2014 = 100

I – XII  

USD

EUR

struktura w %

Eksport 

747 248,2

199 378,0

178 710,3

107,8

89,7

107,8

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

640 005,4

170 900,1

153 049,8

109,8

91,4

109,8

84,1

85,7

w tym UE2

592 339,1

158 245,0

141 647,3

110,3

91,9

110,3

77,5

79,3

           w tym strefa euro3

421 355,8

112 574,7

100 758,5

110,1

91,7

110,1

55,2

56,4

Kraje rozwijające się

67 548,9

17 935,9

16 163,5

112,5

93,2

112,6

8,6

9,0

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej4

39 693,9

10 542,0

9 497,0

78,8

65,2

78,9

7,3

5,3

Import5 

731 719,6

195 249,0

175 031,7

103,9

86,4

103,9

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

487 171,9

130 087,0

116 542,8

104,9

87,4

105,0

65,9

66,6

w tym UE2

436 948,9

116 731,2

104 525,4

105,0

87,5

105,1

59,0

59,7

           w tym strefa euro3

349 058,2

93 248,3

83 496,9

105,2

87,6

105,2

47,1

47,7

Kraje rozwijające się

180 947,9

48 168,7

43 243,3

115,0

95,6

115,0

22,3

24,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

63 599,8

16 993,3

15 245,6

76,7

63,6

76,9

11,8

8,7

Saldo 

15 528,6

4 129,0

3 678,6

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

152 833,5

40 813,1

36 507,0

X

X

X

X

X

w tym UE2

155 390,2

41 513,8

37 121,9

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

72 297,6

19 326,4

17 261,6

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-113 399,0

-30 232,8

-27 079,8

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-23 905,9

-6 451,3

-5 748,6

X

X

X

X

XEksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 199378,0 mln USD, a import 195249,0 mln USD (spadek odpowiednio o 10,3% i o 13,6%).  Dodatnie saldo ukształtowało się  w  wysokości  4129,0 mln USD (w  2014 roku minus 3559,1 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 178710,3 mln EUR, a import 175031,7 mln EUR (wzrost odpowiednio o 7,8% i o 3,9%). Dodatnie saldo wyniosło 3678,6 mln EUR  wobec  minus 2658,7 mln EUR w 2014 roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 113399,0 mln zł (minus 30232,8 mln USD, minus 27079,8 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 23905,9 mln zł (minus 6451,3 mln USD, minus 5748,6 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 152833,5 mln zł (40813,1 mln USD, 36507,0 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 155390,2 mln zł (41513,8 mln USD, 37121,9 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,7% (w tym UE 79,3%), a w imporcie – 66,6% (w tym UE 59,7%) wobec odpowiednio 84,1% (w tym UE 77,5%) i 65,9% (w tym UE 59,0%)  w  2014 roku.

 


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

6 Kraj wysyłki to kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu  na ich pochodzenie.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów strefy euro za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty z Litwą.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter