Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-II 2014 r. (wyniki wstępne)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
09.04.2014

Wyszczególnienie

I - II 2014

2013

2014

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – II 2013 = 100

I - II

USD

EUR

struktura w %

Eksport 

105527,4

34519,9

25283,9

104,9

106,2

103,5

100,0

100,0

Kraje rozwinięte 

88892,3

29080,4

21297,7

107,5

108,8

106,0

82,2

84,2

w tym UE2  

80993,7

26496,5

19405,2

106,7

108,0

105,2

75,4

76,8

    w tym strefa euro3 

56413,1

18454,7

13516,2

107,6

108,9

106,1

52,1

53,5

Kraje rozwijające się 

8590,6

2809,7

2058,4

89,0

90,2

87,9

9,6

8,2

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 

8044,5

2629,8

1927,8

97,5

98,7

96,2

8,2

7,6

Import5 

105400,9

34473,5

25252,6

103,3

104,6

101,8

100,0

100,0

Kraje rozwinięte 

66894,9

21877,7

16028,1

100,8

102,0

99,4

65,0

63,5

w tym UE2  

60456,6

19771,8

14485,5

103,0

104,3

101,6

57,5

57,4

    w tym strefa euro3 

47440,5

15515,3

11366,8

103,8

105,0

102,3

44,8

45,0

Kraje rozwijające się 

23073,7

7547,9

5528,4

111,6

112,8

109,9

20,3

21,9

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 

15432,3

5047,9

3696,1

102,9

104,4

101,3

14,7

14,6

Saldo 

126,5

46,4

31,3

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte 

21997,4

7202,7

5269,6

X

X

X

X

X

w tym UE2  

20537,1

6724,7

4919,7

X

X

X

X

X

    w tym strefa euro3 

8972,6

2939,4

2149,4

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się 

-14483,1

-4738,2

-3470,0

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 

-7387,8

-2418,1

-1768,3

X

X

X

X

X


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.
5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej.

 

W okresie styczeń - luty br. eksport w cenach bieżących wyniósł 105527,4 mln zł, a import 105400,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 4,9%,  a import o 3,3%. Dodatnie  saldo ukształtowało się na poziomie 126,5 mln zł (w  analogicznym okresie ub. roku minus  1460,8 mln zł).

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 34519,9 mln USD, a import 34473,5 mln USD  (wzrost odpowiednio o 6,2% i o 4,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się  w  wysokości  46,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 459,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 25283,9 mln EUR, a import – 25252,6 mln EUR (odpowiednio o 3,5% i o 1,8% więcej niż przed rokiem). Dodatnie saldo wyniosło 31,3 mln EUR wobec minus 361,8 mln EUR w okresie styczeń – luty ub. r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 14483,1 mln zł (minus 4738,2 mln USD, minus 3470,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 7387,8 mln zł (minus 2418,1 mln USD, minus 1768,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 21997,4 mln zł (7202,7 mln  USD, 5269,6 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 20537,1 mln zł (6724,7 mln USD, 4919,7 mln EUR).

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter