Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń marzec 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.05.2017

W I kwartale 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 212 159,4 mln zł, a import 210 572,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1 587,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6 833,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 12,0%.

Wyszczególnienie I - III 2017 2016 2017
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - III 2016 = 100 I - III 
USD EUR struktura w %
Eksport   212 159,4 51 335,1 48 654,1 108,9 104,8 109,2 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   183 797,8 44 465,4 42 145,0 107,5 103,3 107,7 87,8 86,6

 w tym UE2   

168 771,0 40 827,1 38 697,1 106,6 102,5 106,8 81,3 79,5
  w tym strefa euro3   120 672,4 29 191,6 27 669,5 106,2 102,0 106,4 58,4 56,9
Kraje rozwijające się   16 588,7 4 015,8 3 806,5 112,2 108,3 113,0 7,6 7,8
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   11 772,9 2 853,9 2 702,6 130,3 126,1 131,4 4,6 5,6
Import5   210 572,1 50 958,6 48 287,6 112,0 107,8 112,3 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   139 841,7 33 849,0 32 074,3 109,6 105,5 109,9 67,9 66,4
 w tym UE2    124 574,2 30 153,8 28 572,2 109,0 104,9 109,3 60,8 59,2
  w tym strefa euro3   99 455,4 24 075,0 22 811,1 108,7 104,5 108,9 48,7 47,2
Kraje rozwijające się   53 306,3 12 899,2 12 223,9 112,5 108,3 112,9 25,2 25,3
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   17 424,1 4 210,4 3 989,4 133,9 128,6 133,6 6,9 8,3
Saldo   1 587,3 376,5 366,5 X X X X X
Kraje rozwinięte   43 956,1 10 616,4 10 070,7 X X X X X
 w tym UE2    44 196,8 10 673,3 10 124,9 X X X X X
   w tym strefa euro3   21 217,0 5 116,6 4 858,4 X X X X X
Kraje rozwijające się   -36 717,6 -8 883,4 -8 417,4 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -5 651,2 -1 356,5 -1 286,8 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 51 335,1 mln USD, a import 50 958,6 mln USD (wzrost odpowiednio o 4,8% i o 7,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 376,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1 724,9 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 48 654,1 mln EUR, a import 48 287,6 mln EUR (wzrost w eksporcie o 9,2%, a w imporcie o 12,3%). Dodatnie saldo wyniosło 366,5 mln EUR wobec 1 561,5 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 36 717,6 mln zł (minus 8 883,4 mln USD, minus 8 417,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5 651,2 mln zł (minus 1 356,5 mln USD, minus 1 286,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 43 956,1 mln zł (10 616,4 mln USD, 10 070,7 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 44 196,8 mln zł (10 673,3 mln USD, 10 124,9 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,5%), a w imporcie –66,4% (w tym UE 59,2%), wobec odpowiednio 87,8% (w tym UE 81,3%) i 67,9% (w tym UE 60,8%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter