Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń lipiec 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.09.2017

W okresie styczeń – lipiec 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 492 195,9 mln zł, a import 489 413,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 782,1 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 13 575,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,0%, a import o 9,6%.


Wyszczególnienie

I – VII 2017

2016

2017

w mln

w mln USD

w mln EUR

I – VII 2016 = 100

I – VII   

USD

EUR

struktura w %

Eksport

492 195,9

123 584,4

114 648,6

107,0

104,7

108,4

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

425 231,5

106 728,4

99 036,8

106,7

104,4

108,1

86,6

86,4

w tym UE2

390 651,4

98 034,5

90 978,6

106,2

103,9

107,5

80,0

79,4

           w tym strefa euro3

279 482,4

70 138,0

65 088,1

106,6

104,3

108,0

57,0

56,8

Kraje rozwijające się

38 144,6

9 591,3

8 888,9

100,3

98,3

101,7

8,3

7,7

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

28 819,8

7 264,7

6 722,9

121,9

119,8

123,9

5,1

5,9

Import5

489 413,8

122 959,0

114 018,0

109,6

107,4

111,1

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

329 294,6

82 744,5

76 726,1

107,0

104,8

108,4

68,9

67,3

w tym UE2

292 339,1

73 438,7

68 109,9

105,5

103,3

106,9

62,0

59,7

           w tym strefa euro3

233 657,6

58 704,4

54 440,7

105,0

102,8

106,4

49,8

47,7

Kraje rozwijające się

120 687,6

30 316,3

28 111,0

112,3

110,1

113,9

24,1

24,7

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

39 431,6

9 898,2

9 180,9

126,2

123,5

127,6

7,0

8,1

Saldo

2 782,1

 625,4

630,6

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

95 936,9

23 983,9

22 310,7

X

X

X

X

X

w tym UE2

98 312,3

24 595,8

22 868,7

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

45 824,8

11 433,6

10 647,4

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-82 543,0

-20 725,0

-19 222,1

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wsch.4

-10 611,8

-2 633,5

-2 458,0

X

X

X

X

XEksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 123 584,4 mln USD, a import 122 959,0 mln USD (wzrost  odpowiednio o 4,7% i o 7,4%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 625,4 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 496,2 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 114 648,6 mln EUR, a import 114 018,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 8,4%, a w imporcie o 11,1%). Dodatnie saldo wyniosło 630,6 mln EUR     wobec  3 121,3 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter