Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń październik 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.12.2016

W okresie styczeń – październik 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 655286,4 mln zł, a import 636154,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19131,5 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8961,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,1%, a import był wyższy o 3,5%.

Wyszczególnienie I - X 2016 2015 2016
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - X 2015 = 100 I - X
USD EUR struktura w %
Eksport   655286,4 168308,7 150870,6 105,1 100,5 100,8 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   566132,5 145414,4 130363,3 105,9 101,2 101,6 85,7 86,4
w tym UE2    522955,2 134326,6 120426,9 105,6 100,9 101,3 79,4 79,8
w tym strefa euro3   371030,1 95298,9 85438,3 105,2 100,5 100,9 56,5 56,6
Kraje rozwijające się   53799,2 13816,4 12375,2 95,6 91,7 91,6 9,0 8,2
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   35354,7 9077,9 8132,1 108,0 103,6 103,4 5,3 5,4
Import5   636154,9 163369,5 146458,7 103,5 99,0 99,2 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   432962,7 111220,8 99689,5 105,5 100,9 101,1 66,8 68,0
w tym UE2    388921,5 99910,6 89549,9 105,5 100,8 101,1 60,0 61,1
w tym strefa euro3   311432,2 80006,7 71710,2 105,8 101,2 101,5 47,9 49,0
Kraje rozwijające się   156969,9 40278,6 36119,9 104,7 100,2 100,4 24,4 24,7
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   46222,3 11870,1 10649,3 85,0 81,2 81,4 8,8 7,3
Saldo   19131,5 4939,2 4411,9 X X X X X
Kraje rozwinięte   133169,8 34193,6 30673,8 X X X X X
w tym UE2    134033,7 34416,0 30877,0 X X X X X
w tym strefa euro3   59597,9 15292,2 13728,1 X X X X X
Kraje rozwijające się   -103170,7 -26462,2 -23744,7 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -10867,6 -2792,2 -2517,2 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 168308,7 mln USD, a import 163369,5 mln USD (eksport wzrósł o 0,5%, a import spadł o 1,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4939,2 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2427,6 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 150870,6 mln EUR, a import 146458,7 mln EUR (wzrost w eksporcie o 0,8%, a w imporcie spadek o 0,8%). Dodatnie saldo wyniosło 4411,9 mln EUR wobec 2135,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 103170,7 mln zł (minus 26462,2 mln USD, minus 23744,7 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10867,6 mln zł (minus 2792,2 mln USD, minus 2517,2 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 133169,8 mln zł (34193,6 mln USD, 30673,8 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 134033,7 mln zł (34416,0 mln USD, 30877,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,0% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,8% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie ub. roku.


1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.

6 Kraj wysyłki to kraj, z którego terytorium zostały wprowadzone towary na obszar Polski bez względu na ich pochodzenie.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter