Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -V 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.07.2015

Po pięciu miesiącach br. eksport w cenach bieżących wyniósł 301719,1 mln zł, a import 289761,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11957,5 mln zł, wobec minus 3072,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,4%, a import  wzrósł o 1,1%.

Wyszczególnienie

I – V 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – V 2014 = 100

I – V  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

301719,1

81213,0

72010,4

106,4

87,1

106,2

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

258708,2

69714,5

61732,6

108,4

88,7

108,1

84,2

85,8

w tym UE2

239562,2

64602,0

57161,9

109,6

89,8

109,4

77,1

79,4

           w tym strefa euro3

171921,9

46361,7

41021,8

109,3

89,6

109,1

55,5

57,0

Kraje rozwijające się

28138,4

7523,1

6726,2

116,8

94,9

116,8

8,5

9,3

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 

14872,5

3975,4

3551,6

72,1

58,6

72,0

7,3

4,9

Import5

289761,6

77971,9

69132,9

101,1

82,7

100,9

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

193448,6

52106,7

46167,9

103,0

84,3

102,8

65,6

66,8

w tym UE2

173842,8

46856,0

41483,5

103,0

84,4

102,8

58,9

60,0

           w tym strefa euro3

138808,2

37415,4

33120,6

102,8

84,2

102,6

47,1

47,9

Kraje rozwijające się

71084,3

19077,6

16942,3

115,9

94,5

115,5

21,4

24,5

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

25228,7

6787,6

6022,7

67,5

55,2

67,4

13,0

8,7

Saldo

11957,5

3241,1

2877,5

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

65259,6

17607,8

15564,7

X

X

X

X

X

w tym UE2

65719,4

17746,0

15678,4

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

33113,7

8946,3

7901,2

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-42945,9

-11554,5

-10216,1

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-10356,2

-2812,2

-2471,1

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 81213,0 mln USD, a import 77971,9 mln USD (spadek odpowiednio o 12,9% i o 17,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 3241,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1001,5 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 72010,4 mln EUR, a import 69132,9 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 6,2%, a w imporcie o 0,9%). Dodatnie saldo wyniosło 2877,5 mln EUR wobec minus 736,8 mln EUR po pięciu miesiącach ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 42945,9 mln zł (minus 11554,5 mln USD, minus 10216,1 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10356,2 mln zł (minus 2812,2 mln USD, minus 2471,1 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 65259,6 mln zł (17607,8 mln USD, 15564,7 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 65719,4 mln zł (17746,0 mln USD, 15678,4 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,8% (w tym UE 79,4%), a w imporcie – 66,8% (w tym UE 60,0%) wobec odpowiednio 84,2% (w tym UE 77,1%) i 65,6% (w tym UE 58,9%) w analogicznym okresie ub. roku. 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter