Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–V 2014 r.
(wyniki wstępne)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.07.2014

Wyszczególnienie

I - V 2014

2013

2014

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – V 2013 = 100

I - V

USD

EUR

struktura w %

Eksport

279150,3

91866,6

66754,1

108,3

111,4

107,0

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

234368,8

77127,6

56046,9

110,8

113,9

109,5

82,1

84,0

w tym UE2

214106,3

70458,7

51202,4

110,8

113,9

109,5

75,0

76,7

           w tym strefa euro3

149907,5

49333,1

35849,9

112,4

115,6

111,1

51,7

53,7

Kraje rozwijające się

24115,6

7939,2

5765,2

103,5

106,5

102,3

9,0

8,6

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

20665,9

6799,8

4942,0

90,0

92,7

89,0

8,9

7,4

Import5

278871,2

91763,6

66689,4

106,1

109,1

104,8

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

181027,8

59571,2

43292,2

104,6

107,6

103,4

65,8

64,9

w tym UE2 

162263,9

53393,8

38805,5

106,6

109,6

105,3

57,9

58,2

           w tym strefa euro3

127756,0

42039,2

30552,5

107,5

110,5

106,2

45,2

45,8

Kraje rozwijające się

60500,2

19910,5

14467,3

113,9

117,1

112,5

20,2

21,7

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

37343,2

12281,9

8929,9

101,7

104,6

100,5

14,0

13,4

Saldo 

279,1

103,0

64,7

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

53341,0

17556,4

12754,7

X

X

X

X

X

w tym UE2 

51842,4

17064,9

12396,9

X

X

X

X

X

           w tym strefa euro3

22151,5

7293,9

5297,4

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-36384,6

-11971,3

-8702,1

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-16677,3

-5482,1

-3987,9

X

X

X

X

X

1 Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.

2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.

3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.

4 Obroty z  krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję  i Ukrainę.

5 Import wg kraju pochodzenia. W załączniku 1 zaprezentowany jest import wg kraju wysyłki.

Uwaga: Struktura i dynamika krajów rozwiniętych i krajów UE za analogiczny okres roku ub. podane są w zakresie porównywalnym, tj. dane powiększono o obroty Chorwacji, a pomniejszono o jej obroty kraje Europy Środkowo – Wschodniej.

 

W okresie styczeń – maj br. eksport w cenach bieżących wyniósł 279150,3 mln zł, a import 278871,2 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się  o 8,3%, a import o 6,1%. Dodatnie  saldo ukształtowało się na poziomie 279,1 mln zł (w  analogicznym okresie ub. roku minus  5051,5 mln zł). 

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 91866,6 mln USD, a import 91763,6 mln USD  (wzrost odpowiednio o 11,4% i o 9,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości  103,0 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 1630,9 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 66754,1 mln EUR, a import – 66689,4 mln EUR (odpowiednio o 7,0% i o 4,8% więcej niż przed rokiem). Dodatnie saldo wyniosło  64,7 mln EUR wobec minus 1225,2 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter