Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń maj 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
13.07.2016

W okresie styczeń – maj 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 318823,6 mln zł, a import 305995,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12828,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8776,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 4,7%, a import był wyższy o 3,5%.

Wyszczególnienie I - V 2016 2015 2016
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR I - V 2015 = 100 I - V
USD EUR struktura w %
Eksport   318823,6 81712,1 73572,3 104,7 99,7 101,2 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   276300,3 70809,2 63772,5 105,6 100,5 102,1 85,9 86,6
w tym UE2    254213,3 65145,7 58679,1 104,8 99,6 101,3 79,7 79,7
w tym strefa euro3   181742,1 46568,2 41947,3 104,6 99,4 101,2 57,0 57,0
Kraje rozwijające się   26340,9 6755,4 6071,4 93,7 89,9 90,4 9,2 8,3
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   16182,4 4147,5 3728,4 109,1 104,6 105,3 4,9 5,1
Import5   305995,4 78413,0 70609,1 103,5 98,5 100,0 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   208633,9 53488,8 48152,1 104,9 99,9 101,4 67,2 68,2
w tym UE2    187394,4 48046,4 43252,1 104,8 99,7 101,3 60,5 61,2
w tym strefa euro3   150202,7 38511,6 34670,4 105,2 100,1 101,8 48,3 49,1
Kraje rozwijające się   75422,8 19301,3 17385,8 105,2 100,3 101,7 24,3 24,6
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   21938,7 5622,9 5071,2 87,0 82,9 84,2 8,5 7,2
Saldo   12828,2 3299,1 2963,2 X X X X X
Kraje rozwinięte   67666,4 17320,4 15620,4 X X X X X
w tym UE2    66818,9 17099,3 15427,0 X X X X X
w tym strefa euro3   31539,4 8056,6 7276,9 X X X X X
Kraje rozwijające się   -49081,9 -12545,9 -11314,4 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4   -5756,3 -1475,4 -1342,8 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 81712,1 mln USD, a import 78413,0 mln USD (eksport spadł o 0,3%, a import o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3299,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2389,8 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 73572,3 mln EUR, a import 70609,1 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie bez zmiany). Dodatnie saldo wyniosło 2963,2 mln EUR wobec 2106,9 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 49081,9 mln zł (minus 12545,9 mln USD, minus 11314,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 5756,3 mln zł (minus 1475,4 mln USD, minus 1342,8 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 67666,4 mln zł (17320,4 mln USD, 15620,4 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 66818,9 mln zł (17099,3 mln USD, 15427,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,7%), a w imporcie –68,2% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,7%) i 67,2% (w tym UE 60,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter