Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -X 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
11.12.2015

W okresie styczeń – październik br. eksport w cenach bieżących wyniósł 616587,7 mln zł, a import 604564,3 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12023,4 mln zł, wobec minus 7916,5 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,7%, a import  wzrósł o 3,2%.

Wyszczególnienie

I – X 2015

2014

2015

w mln ZŁ

w mln USD

w mln EUR

I – X 2014 = 100

I – X  

USD

EUR

struktura w %

Eksport

616587,7

165609,6

148 050,7

106,7

88,2

107,0

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

527 463,6

141 752,7

126 641,0

108,6

89,8

108,9

84,1

85,6

w tym UE2

488 202,1

131 246,0

117 210,2

109,1

90,3

109,4

77,4

79,2

 w tym strefa euro3

347 988,7

93 558,4

83 543,1

109,1

90,2

109,3

55,2

56,4

Kraje rozwijające się

56 315,8

15 074,0

13 527,8

113,8

93,7

114,2

8,5

9,1

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

32 808,3

8 782,9

7 881,9

77,0

63,4

77,2

7,4

5,3

Import5

604 564,3

162 369,1

145 178,3

103,2

85,3

103,5

100,0

100,0

Kraje rozwinięte

401 217,9

107 815,6

96 357,0

104,3

86,2

104,6

65,7

66,4

w tym UE2

359 956,7

96 763,8

86 443,3

104,1

86,1

104,4

59,0

59,5

w tym strefa euro3

287 598,1

77 313,3

69 062,0

104,4

86,3

104,7

47,0

47,6

Kraje rozwijające się

149 039,9

39 956,2

35 757,3

115,0

94,9

115,2

22,1

24,6

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

54 306,5

14 597,3

13 064,0

76,0

62,8

76,4

12,2

9,0

Saldo

12 023,4

3 240,5

2 872,4

X

X

X

X

X

Kraje rozwinięte

126 245,7

33 937,1

30 284,0

X

X

X

X

X

w tym UE2

128 245,4

34 482,2

30 766,9

X

X

X

X

X

w tym strefa euro3

60 390,6

16 245,1

14 481,1

X

X

X

X

X

Kraje rozwijające się

-92 724,1

-24 882,2

-22 229,5

X

X

X

X

X

Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4

-21 498,2

-5 814,4

-5 182,1

X

X

X

X

X


Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 165609,6 mln USD, a import 162369,1 mln USD (spadek odpowiednio o 11,8% i o 14,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się w  wysokości 3240,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 2598,9 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 148050,7 mln EUR, a import 145178,3 mln EUR (wzrost odpowiednio o 7,0% i o 3,5%). Dodatnie saldo wyniosło 2872,4 mln EUR wobec minus 1903,4 mln EUR po dziesięciu miesiącach ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 92 724,1 mln zł (minus 24882,2 mln USD, minus 22229,5 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 21498,2 mln zł (minus 5814,4 mln USD, minus 5182,1 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 126245,7 mln zł (33937,1 mln USD, 30284,0 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 128245,4 mln zł (34482,2 mln USD, 30766,9 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,6% (w tym UE 79,2%), a w imporcie – 66,4% (w tym UE 59,5%) wobec odpowiednio 84,1% (w tym UE 77,4%) i 65,7% (w tym UE 59,0%) w analogicznym okresie ub. roku.

 


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter